úterý 22. ledna 2013

Zaniklý historický Most očima rodačky

Výstava bude doplněna doprovodnými texty v německém jazyce
Mé přemalby maluji podle starých pohlednic, či z filmu tak, že zastavím obraz, sednu si a maluji u obrazovky, protože malovat v plenéru, jak víte, Most historický již třicet let nelze“, říká osmačtyřicetiletá Marcela Čermákováautorka keramických modelů staveb zaniklého starého Mostu a mnoha kreseb. Loňská výstava Marcely Čermákové, rodačky z Mostu, představila osm keramických modelů sakrálních a světských staveb z historického Mostu, které musely před třiceti lety ustoupit povrchové těžbě uhlí. Pamětníci již neexistujícího města zde mohli poznat budovu divadla, pivovaru, děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kostela sv. Václava, kostela sv. Františka Serafínského u kláštera minoritů, kostel Sedmi radostí Panny Marie, evangelický kostel sv. Anny či původní podobu hradu Hněvín. Modely byly doplněné četnými kresbami a malbami autorky, která připomínala atmosféru již neexistujícího města, inspirovaná svými vzpomínkami, dobovými fotografiemi či dokumentárními filmy.

Počátkem února bude zahájena již druhá výstava v pořadí a ponese název Historický zaniklý Most očima rodačky. Opět se nebude konat v Mostě, ale autorce bylo nabídnuto uskutečnit ji v krásném prostředí cisterciáckého kláštera v Oseku u Duchcova. Výstava bude doplněna doprovodnými texty v německém jazyce, vysvětluje Marcela Čermáková, „takže je výstava o to zajímavější, protože ji mohou navštívit i staří rodáci Mostu s potomky, německého původu jak víme odsunutých po roce 1945“.

Vernisáž výstavy s občerstvením se bude konat již v neděli 3. února 2013 od 15 hodin v Galerii ITC cisterciáckého kláštera Města Osek, kdy autorka sama provede hosty výstavou. Výstava potrvá od 4. února do 15. března 2013 (vždy 9:00-16:00 h v pracovní dny) a poslední den výstavy je zároveň vyhrazen prodeji exponátů. Čermáková tímto podle vlastních slov chce připomenout Most „všem pamětníkům, kteří v minulém století žili a pracovali, a představit těm mladším, co starý Most nemohou pamatovat“. Bližší informace poskytuje Informační centrum města Osek. (-lb-)