pátek 11. ledna 2013

ICEJ chce v Brně debatovat o „extremistické scéně“

Vystoupí i známý „odborník na extremismus“ Miroslav Mareš
Foto: Lukáš Novák
Česká pobočka křesťansko-sionistické organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) ve spolupráci se Židovskou obcí Brno pořádá v neděli 20. ledna v Brně přednáškové a diskusní setkání, které se každoročně koná pod názvem „Izrael a my“. Letošní setkání, jemuž i tento rok poskytuje záminku „mezinárodní den obětí holocaustu“ připadající na konec ledna, se má dle organizátorů nést v duchu debaty na téma „odrazu aktuálního dění na Blízkém východě na naší extremistické scéně“. Akce se také zúčastní zástupce izraelského velvyslanectví a bude probíhat pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslavy Němcové a brněnského primátora Romana Onderky. Programu se zúčastní v první řadě politolog a „odborník na extremismus“ Miroslav Mareš z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Celý pořad bude moderovat židovský novinář Petr Brod, který loni v listopadu obdržel v Brémách Cenu česko-německého porozumění.

Mezinárodní centrála ICEJ otevřeně proklamuje snahu působení svých jednotlivých národních poboček v tom smyslu, aby tyto ovlivňovaly a získávaly politické špičky jednotlivých zemí pro proizraelskou politiku. Toto úsilí je odůvodňováno taktéž otevřeně hlásanou biblickou vyvoleností Židů mezi ostatními národy světa, čemuž se politikové jednotlivých zemí mají přizpůsobit zejména při posuzování vztahů na Blízkém východě. Národy budou podle vlastních slov vedoucího funkcionáře ICEJ u „posledního soudu“ Bohem odměněny či potrestány podle toho, jak se staví k zájmům Židů resp. státu Izrael. Proto je prý tedy i v zájmu každého národa, aby jeho politikové byli vůči židovskému státu vstřícní. Připomínání si holocaustu a nebezpečí antisemitismu slouží jako cesta, kterou mají být získány sympatie jednotlivých národů. ICEJ provádí na českých středních školách "vzdělávácí projekt" o holocaustu, který je financován z prostředků českého státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie, kde je ICEJ hlavním iniciátorem proizraelské lobbyistické organizace Evropská koalice pro Izrael, která si ohledně svého vlivu na půdě Evropského parlamentu klade podobné cíle a ambice jako v USA organizace AIPAC. Akce ICEJ se těší dobré publicitě zejména v náboženském vysílání Českého rozhlasu a mezi její nejprominentnější podpůrce patří i kandidát na prezidentský úřad Přemysl Sobotka. Před několika lety vystoupil na tradiční brněnské akci ICEJ i britský pastor Werner Oder, který zkresleně líčil svůj životní osud a souvislosti s minulostí jeho otce. Dle důkladné rešerše historika z Dokumentačního archivu rakouského odboje (DÖW), která byla vypracována na žádost redakce Našeho směru, se údaje uváděné Wernerem Oderem na akcích ICEJ částečně nezakládají na pravdě. Na žádost směřovanou redakci zpravodajství České televize o vyjádření redakci Našeho směru (ČT  v rozhovoru s Oderem nepravdivě uváděla, že Oderův otec byl „nacistickým masovým vrahem“), česká veřejnoprávní televize i přes opakovaná přislíbení dodnes neodpověděla. (-lb-)