středa 9. ledna 2013

„Knižní novinky“ zamítly „z etických důvodů“ zveřejnění placené inzerce pro novou knihu s projevy Hitlera, aniž by jejich redakce knihu viděla

Šéfredaktor Šilhan: „Problém je jak v provedení inzerátu, tak v knize samotné. Knihu jsem nečetl..“
Inzerát knihy "Adolf Hitler: Projevy" v časopise
Knižní novinky nevyjde.
Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) je profesní organizace knihkupců a nakladatelů, jejímž proklamovaným cílem je hájit společné zájmy českých nakladatelů, distributorů knih a knihkupců. Vydává elektronický čtrnáctideník Knižní novinky s bibliografickou přílohou, která je údajně nejúplnějším a nejrozsáhlejším soupisem tohoto druhu v ČR (není však kompletní, jelikož - dle informace redakce časopisu - „do tištěné verze jsou zařazovány tituly těch nakladatelů, kteří se SČKN podepsali smlouvu o plnění nabídkové povinnosti vůči knihovnám“.) Redakce časopisu čerpá sice z kompletní internetové databáze České knihy, vyhrazuje si ovšem právo zařazovat do bibliografie podstatnou, ale nikoliv kompletní aktuální knižní produkci. Kromě orientace v knižní nabídce uveřejňuje také články o knihách a dění na českém i zahraničním knižním trhu, recenze, reportáže z různých akcí, rozhovory s autory literárních děl, ilustrátory, překladateli, nakladateli a dalšími lidmi spojenými s knižní kulturou u nás i v zahraničí. Pokud ovšem bude chtít zájemce v dlouhém seznamu aktuálně vydaných titulů z prosince loňského roku najít taktéž knihy s Hitlerovými projevy od vydavatelství guidemedia etc, vůbec nepochodí.

Jak redakci Našeho směru informoval brněnský vydavatel Pavel Kamas z guidemedia etc, obrátila se začátkem týdne jeho společnost na inzertní oddělení časopisu Knižní novinky s tím, že by měla zájem na zveřejnění inzerátu vztahujícího se k titulu „Adolf Hitler Projevy“. Martina Hostomská z inzertního oddělení tohoto periodika nejprve ujistila, že v dalším čísle časopisu může reklama vydavatelství guidemedia etc vyjít, a nastínila možnost zpracování vlastní recenze. Dalším krokem k vytvoření recenze určené k zveřejnění v časopise Knižní novinky mělo pak být zaslání jednoho recenzního výtisku redakci, kterou vede Milan Šilhan. Ještě předtím, než vyžádaný výtisk do redakce časopisu vůbec dorazil, zaslal šéfredaktor Šilhan vydavateli Kamasovi mail následujícího znění, který byl nyní redakci poskytnut:

****
Vážený pane Kamasi,

Váš inzerát, týkající se knihy Hitlerových projevů, musíme odmítnout a v Knižních novinkách ho neuveřejníme. Odvolávám se na naše Obchodní podmínky, bod 5.1.:

5. Odmítnutí uveřejnění inzerce; odpovědnost inzerenta za obsah inzerce
5.1. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu, jestliže jeho obsah, význam nebo provedení odporuje etickým zásadám a zájmům vydavatele, může vést ke vzniku sporu mezi dotčenými osobami nebo je-li v rozporu s právními předpisy. Vydavatel není povinen inzerentovi sdělovat důvod odmítnutí inzerce. Je-li již uzavřena smlouva, má vydavatel právo od smlouvy odstoupit.

O knize nebudeme v našem časopise informovat ani jinou cestou, např. recenze. Pokud k nám recenzní výtisk dorazí, bude Vám poštou vrácen.

Děkuji za pochopení. --

S pozdravem

Milan Šilhan
šéfredaktor, bibliografie Knižní novinky
****

Podoba inzerátu určeného k otištění. "Eticky závadné" ?
Reakce Pavla Kamase:

****
Vážený pane Šilhane,

stále si čtu Vaši zprávu dokola a stále nevěřím svým očím. Podle Vašeho posledního odstavce není problém v provedení inzerátu (což je řešitelné), ale v knize jako takové (to řešitelné není). Vycházím-li z pravděpodobného předpokladu, že jste knihu nečetl, je pro mne obtížně vysvětlitelné, proč se k titulu stavíte takto zlovolně. Věřte nebo ne, ale je to špičkový knižní produkt po všech stránkách a ostentativně jej ignorovat bez zjevného důvodu není, dle mého soudu, příliš profesionální. Na tomto místě bych rád uvedl, že se ničeho nedomáhám, jen bych chtěl od Vás, jako odpovědné osoby, vědět skutečný důvod pro tento Váš postoj.

Těším se na Vaši zprávu a jsem do té doby v úctě a s pozdravem

Pavel Kamas
****

Odpověď Milana Šilhana:

****
Vážený pane Kamasi,

ačkoli není naší povinností sdělovat důvody odmítnutí inzerce, zde je malé vyjádření:

Rozhodně se nejedná o nějaký zlovolný přístup. Problém je jak v provedení inzerátu, tak v knize samotné. Knihu jsem nečetl, ale podrobně jsem si prostudoval webové stránky, které se knihy týkají a kde je řada ukázek, což - jak se domnívám - stačí, abych si udělal vlastní názor. Navíc jsem si přečetl řadu reakcí na tuto knihu, abych si svůj názor doplnil. Věc jsem konzultoval i s dalšími kolegy, kteří s naším časopisem spolupracují, a shodli jsme se na stejném postoji. Dále se o celé záležitosti nehodlám rozepisovat, protože bychom se jistě mohli dostat na tenký led.

Vy máte právo vydat, co uznáte za vhodné, stejně jako my máme právo v časopise otisknout (a tím propagovat), co uznáme za vhodné. Celou věc považuji tímto za uzavřenou.

--
S pozdravem
Milan Šilhan
****

Těžko posoudit, jaké reakce na knihu si Milan Šilhan, jak uvádí ve svém mailu, přečetl – pokud jde (a to s největší pravděpodobností) o reakce historika Jana Břečky a politologa Pavla Pečínky, pak má posudek Milana Šilhana s citovanými odborníky jedno společné – ani oni totiž knihu fyzicky neviděli a podali o ní dopředu negativní úsudek. O pozadí vzniku tohoto "posudku" se lze dočíst zde(-lb-)