neděle 15. června 2014

Nová kniha: 1938 – Odvážně ve stínu jásotu

Eckhard Scheld 
Nápis na dobové fotografii: "Dopravení zrádci národa v Kraslicích – komunis-
té a příslušníci (sociálnědemokratické) Rote Wehr." Foto: Pamo-Comenius

Osud sudetoněmeckých sociálních demokratů v roce 1938, na konci meziválečného období, není tématem, o kterém by se diskutovalo na školách, dokonce ani ne na univerzitách, nehledě na několik málo výjimek. V současném jubilejním roce – 100 let od vypuknutí První světové války a 75 let od začátku Druhé světové války – se zdá být mnohé jinak. Dokonce i krize na Krymu zpětně navozovala vzpomínky na sudetskou krizi.

Nová publikace nakladatelství AGSLE (Pracovní společenství sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů) s názvem 1938 – Mutig im Schatten des Jubels ("1938 – Odvážně ve stínu jásotu"), která právě nově vyšla, zkoumá doposud neznámý odboj sudetoněmecké sociální demokracie, politické strany DSAP (Německá sociálnědemokratická dělnická strana). Vydavatelé Gerolf Fritsche, dr. Hans Mirtes a dr. Rudolf Püschel se zasloužili o to, že zpřístupnili tato dobová svědectví sudetoněmecké sociálnědemokrartické emigrace.

V první části knihy je otištěna zpráva Otto Seidla, který se narodil roku 1913 v Kraslicích v tehdejších Čechách. Otto Seidl pak vyrůstal jako mladý muž od roku 1918 v nově založené Československé republice. Protože se angažoval v odborech, byl před převzetím Sudetenlandu německou brannou mocí v ohrožení. Názorně podává zprávy a líčí události dramatických dnů na podzim roku 1938, které tímto způsobem ještě nikdy v literatiře nebyly podchyceny, kupříkladu scéna, jak se ohrožení sociální demokraté z Kraslic v noci 22. září 1938 shromáždili na kraslickém Šibeničním vrchu, aby se – v počtu asi 250 – odplížili lesem do Chodova a vyhnuli se tak zásahu Gestapa. Otto Seidl se po tomto nočním pochodu už nemohl nikdy vrátit. O několik málo týdnů později, když se 24. prosince 1938 dostal do švédského exilu, věděl, kolik štěstí člověk někdy musí mít, aby přežil. Z jeho dobového svědectví vyplývá, že jeho osud často visel na vlásku: Při útěku z vlaku, který běl obsazen zajatci určenými k vydání Gestapu, na něj nestříleli čeští četníci na nádraží ve Stříbře. Český četník ho a jeho ženu nevydal Gestapu, poté co je objevil v táboře Vidovice.

Vízové dokumenty pro Švédsko, které tehdy bylo třeba při útěku ještě mít, by v žádném případě nevystačily pro velký počet postižených sociálních demokratů v Sudetenlandu, ale odezva, se kterou se jejich útěk do vnitrozemí Československa setkala v britském tisku v říjnu 1938, usnadnila britské politice přijímání více než 1000 sudetoněmeckých sociálních demokratů v kanadských provinciích Saskatchewan a British Columbia. Tato zapomenutá kapitola moderních dějin je vylíčena v druhé části knihy. Dr. Richardu Püschelovi vděčíme za to, že některá z těchto dobových svědectví poprvé vyšla v němčině, neboť byla první a druhou generací vysídlenců ze Sudet zachycena pouze v angličtině. Obě části knihy jsou bohatě ilustrovány. Chvályhodné je také, že k obrázkům byly doplněné texty, jež přesně vysvětlují obsah fotografií.

Přáli bychom nakladatelství AGSLE, aby v knižní řadě, obsahující takováto nutná dobová svědectví, pokračovalo. Bezpodmínečně doporučit lze německo-českou verzi vydání knihy, aby byly tyto události vnímány i v Česku. (Pozn. Našeho směru: Česko se ve skutečnosti zdráhá formálně odškodnit i protivníky nacionálního socialismu pro jejich německou národnost, více ZDE.) Ve svém projevu z 6. května 2014 na Karlově univerzitě v Praze německý spolkový prezident Joachim Gauck mimo jiné prohlásil: „Českou republiku ctí, že v roce 2005 vyjádřila své uznání vůči sudetoněmeckým odbojovým bojovníkům a lidem pronásledovaným nacistickým režimem. Je třeba připomenout si také mnohé, často bezejmenné Češky a Čechy, kteří v roce 1945, po válce, nabídli svým německým spoluobčanům ochranu.“ Prezident by býval učinil dobře, kdyby právě tuto knihu při své státní návštěve rozdával.

1938 – Mutig im Schatten des Jubels – der Weg der sudetendeutschen Sozialdemokraten in die Emigration. Fritsche / Mirtes / Püschel (vydavatelé), AGSLE-Verlag Frontenhausen 2014. 195 stran, Cena 15 EUR. ISBN: 978-3-9815033-6-4. K dostání v prodejnách knih nebo: Heimatkreis Mies-Pilsen e. V., Postfach 127, 91542 Dinkelsbühl, tel.: 00499851-53003

Poznámka Našeho směru: Ve spolupráci s nakladatelstvím AGSLE vydalo vydavatelství guidemedia etc v roce 2013 knihu „Nezapomenutelná vlast Sudetenland“ (dvojjazyčně česko-německy).

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 5. června 2014.