středa 20. května 2015

Pražská Židovská obec útočí na demokracii, kritizují Britské listy

Před dvěma týdny jsme informovali o tom, že Středisko bezpečnosti Židovské obce v Praze vydalo výroční zprávu „o stavu antisemitismu“ za rok 2014, podle které „projevy antisemitismu v roce 2014 opět nabyly na intenzitě, především v období eskalace blízkovýchodního konfliktu“, a zároveň „pokračuje nárůst antisemitismu na internetu“. Jako důkaz tohoto údajného nárůstu antisemitismu vypsala Židovská obec do své zprávy několik desítek svévolně vybraných odkazů na články (nutno dodat, že zřejmě z preventivních důvodů se jedná o neprolinkované „odkazy“ – je potřeba tyto vypisovat manuálně) z česky psaného internetu. Terčem kritiky Židovské obce se staly i neomarxistické Britské listy Jana Čulíka, které se teprve dnes k tématu vůbec vyjádřily, a sice nepřímo – formou reakce čtenáře.

V seznamu údajných antisemitských článků, zveřejněném v oné výroční zprávě, nalezneme i pět článků z Britských listů (pro srovnání: články Našeho směru za loňský rok byly Židovskou obcí identifikovány jako „antisemitské“ ve dvou případech). Radek Mokrý redakci Britských listů napsal, že autoři zprávy za „antisemitské“ označují i „objektivní, věcné zpravodajské analýzy, často ze zahraničních zdrojů, pokud se vyjadřují kriticky vůči velmi kontroverzní politické linii izraelské vlády, především vůči jejímu utlačování a vraždění palestinských civilistů, k jakému například docházelo loni v létě v Gaze. Kdo kritizuje izraelskou vládu je tedy podle pražské Židovské obce antisemita! Antisemitou je tedy podle pražské Židovské obce kdokoliv, kdo kritizuje izraelskou vládu a izraelské vládní struktury.“ V tomto článku Britských listů byly publikovány i odkazy na oněch pět vlastních textů uvedených ve výroční zprávě, aby si čtenář mohl učinit sám svůj objektivní úsudek. (-lb-)