sobota 23. května 2015

Tomáš Pecina v Dotazníku: Češi v pohraničí se nemusejí vrácení majetku sudetským Němcům bát, odškodní je spravedlivě český stát

Podle zakladatele Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Tomáše Peciny, je majetkové vyrovnání s vyhnanými sudetskými Němci nutné. Teprve pak může nastat éra opravdové plodné spolupráce mezi Čechy a Němci, která bude ku prospěchu dalšího rozkvětu jejich společné vlasti. Zdůrazňuje ale, že z výsledku, o který jeho spolek usiluje, budou nakonec profitovat obě strany, cílem totiž prý není vytvářet nějaké nové bezpráví nebo se někomu „za něco mstít“. Ve svém obsáhlém interview pro pořad „Dotazník“ Pecina vysvětluje kromě historických souvislostí, jak to bylo s poválečnými reparacemi, jak objemný tento uloupený sudetoněmecký majetek asi je a především, že lidé, kteří po roce 1945 koupí přišli k bývalému sudetoněmeckému majetku, nemusí v žádném případě žít ve strachu, že jim jejich majetek bude zabaven a předán Němcům, nýbrž že tito lidé budou spravedlivě odškodněni českým státem ze zvláštního fondu.

Pecina říká, že pokud budou pozemky vráceny svým původním obyvatelům či jejich potomkům, lze rozhodně očekávat, že vyhnanci se budou do svých bývalých sídelních oblastí vracet. Na otázku „Kam byste poslal ty lidí, kteří tam v současnosti žijí?“, Tomáš Pecina říká: „Ti lidé by především měli dostat náhradu za to, že jim byl předstíraně prodán, případně přidělen majetek, který ve skutečnosti patří někomu jinému. A pak je otázkou, jakým způsobem se dohodnou. Mohou se dohodnout tak, že si nemovitost, ve které žijí, třeba i za tuto náhradu koupí. Pak by se po právní stránce prakticky nic neměnilo, protože oni by žili dál tam, kde žijí nyní. Sudetoněmecký vlastník by získal spravedlivou náhradu a částku, kterou by získal z vyrovnávacího fondu, by zase zaplatil dál, protože by musel vrátit kompenzaci z poválečného vyrovnávacího německého fondu.“ Možné jsou podle něj i jiné varianty: pokud si sudetský Němec nebude přát, aby tuto nemovitost užívali její současní, domnělí vlastníci, mohl by si současný český obyvatel za získanou náhradu postavit nebo koupit novou nemovitost a žil by tam, kde žije dnes. (-lb-)

Celé interview lze sledovat zde:INDEX:

00:13 Považujete události po 2. světové válce spojené s Benešovými dekrety a zákonem o odsunu Sudetských němců za spravedlivé?

01:16 Jsou dekrety E. Beneše formou spravedlivé odplaty?

05:15 Sudetští Němci zradili ČSR příklonem k hitlerovskému Německu

21:14 Německo díky prohře ve válce mělo i Československu uhradit válečné reparace a další škody přímo či nepřímo spojené s válkou. Již v roce 1943 předal Beneš v Moskvě tzv. Desetibodový plán, kde se zavázal, že ČSR využije majetek „zanechaný“ sudetskými Němci v Československu „na zaplacení reparací ze strany Německa za škody způsobené ČSR.“ Při velikosti tohoto majetku ale hrozilo, že by se Československo ocitlo v roli reparačního „dlužníka“ a bylo by tak povinné z obrovského zabaveného sudetoněmeckého majetku vyplácet reparační nároky jiných spojeneckých států. Jaký byl poměr mezi odhadovanou cenou majetku Sudetských Němců, které Beneš plánoval vysídlit a reparačním nárokem Československého státu?

24:48 Jak byly vyřešeny válečné reparace mezi Německem a ČSR

28:24 Sudetští Němci nucení odejít z Československa do Německa museli přenechat drtivou většinu svého majetku Československému státu. Dostali v Německu nějakou adekvátní náhradu? Jak se podařilo tento problém v Německu vyřešit?

30:58 Právní výklad spojený s odsunem - vyhnáním Sudetských Němců - je na České straně považovaný za nezpochybnitelný. Souhlasíte s takovým výkladem nebo máte jiný?

35:02 Rozsáhlá území Českého pohraničí jsou od odsunu - vyhnání Sudetských Němců prakticky opuštěná nebo řídce osídlená. Je možné předpokládat znovuosídlení Sudetskými Němci, respektive jejich potomky?

39:24 Předpokládáte, že území dříve patřící Sudetským Němcům, nyní obývané českými občany, bude vráceno Němcům?

40:20 Kam s lidmi, kteří na územích patřících Sudetským Němcům dnes žijí?

44:02 Jak vysoká by byla částka nutná k uhrazení náhrad Sudetským Němcům a jak by se vše mělo provést?

Tomáše Pecinu znám již delší dobu. Sleduji jeho blog a zároveň úpornou pětiletou snahu zaregistrovat SUDETONĚMECKÉ KRAJANSKÉ SDRUŽENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU, aktuálně korunovanou úspěchem v podobě rozsudku Nejvyššího správního soudu. Vyzval jsem pana Pecinu, aby v Dotazníku objasnil některé své postoje a názory na problematiku vztahů Čechů a Sudetských Němců. (-av-)