neděle 15. ledna 2012

Diskuse: Proč neplatí stejný metr?

Reakce čtenáře na článek o historii maďarsko-slovenských vztahů
Redakce obdržela reakci čtenáře A. K. (celé jméno redakci známo) na starší článek Franze Chocholatého Grögera. Čtenář cituje z původního textu a pod ním uvádí své výhrady.

Citát z článku uvěřejněného na Našem směru: "Horní Uhry (Slovensko, Horní Země, Felvidék, Felföld) tvořilo 11 komitátů (stolic, žup, megye) o rozloze 33 tisíc km2 a Československo si zabralo navíc území, které k Horní Zemi nikdy nepatřilo, zabírající 16 tisíc km2 s čistě maďarským obyvatelstvem, tedy téměř polovinu území dnešního Slovenska ukradlo Maďarsku. To československému státu nestačilo, pokusil se získat i další maďarská území vojenskou agresí a byl dvakrát poražen Maďary, přičemž Slovensko bylo maďarským vojskem přetnuto až k polské hranici. Musela zasáhnout Dohoda a diplomatickou cestou vše urovnat."

Narodil jsem se v Bratislavě a mám předky jak na Slovensku, tak v Maďarsku a na Moravě, včetně sudetských Němců. Nestraním nikomu, jeden můj prastrýc byl dokonce ubit na demonstraci za zachování Uherska, ale tady jsou určitá fakta:

Sice některé území k Horní zemi nikdy nepatřilo, to je možné (nevím přesně, jak to bylo členěno), ale to nikdy není nikdy! To je lež. Je to jen za 1000 let maďarské okupace. Tedy od doby příchodu asijských Maďarů kolem roku 900. Před tím toto území bylo obývané Slovany. (Slováci stejně jako Slovinci si jako jediní prakticky nezměnili původní název Slovan-Sloven.) Je vidět v místních názvech, že Slovensko a Slovinsko byly kdysi propojené. Jezero Balaton se nazývá podle slovanského slova Bláto. Maďarsko si také ponechalo Slovenskou enklávu, a to Békešskou Čabu.

Slovanská DNA je doložená v Evropě 12 tisíc let dozadu a na území Slovenska a okolí od 5. století (tedy cca pádu Říma), kdy se pod tlakem asijských Hunů, později Avarů, musely národy přesouvat. Germáni se přesunuli hlavně za bohatým lupem do Římské říše, pokud někdo zůstal, splynul s příchozími Slovany a dalšími.Asijští Maďaři do této evropské oblasti nacválali až okolo roku 900, tedy o 500 let později, z oblastí kolem Uralu. Je to Evropě cizí kultura. Neříkám, že tu nemůžou být ,ale aspoň ať nepruděj. Rozbili Velkou Moravu a zabrali jak současné Maďarsko, tak Slovensko. Jejich nacionalisti se rádi vytahují, že Slováci měli knížectví jen 100 let - ano díky nim.

To co jsme si vzali od Maďarů zpátky, stále není všechno. Maďaři po 1000 let vládli všem Slovákům, celému jejich území. Teď vládnou Slováci 80 let desetině Maďarů a už je to najednou obrovská křivda. Proč neplatí stejný metr? Slováci, Srbové, Rumuni i Rusíni by teď měli 1000 let vládnout všem Maďarům, aby byl účet vyrovnán.

O porážkách Československa Maďary:
Nějak jste zapomněli vzpomenout porážky Maďarů v tomto období. Ano, udělali výrazný postup na Slovenském území, ale ze Slovenska je nevyhnala Dohoda, nýbrž československá armáda, pod vedením Generála Šnejdárka, bývalého cizineckého Legionáře, který porazil i Poláky a neprohrál za život jedinou bitvu. Ověřte si to. Například bitva u Zvolena atd. Maďary nevyhnala Dohoda. Je faktem že nakonec Dohoda zasáhla a pohrozila Maďarům, a to byl ve finále hlavní důvod, že přestali útočit. Stejným způsobem ale Dohoda zasáhla proti Československu ve věci vítězného záboru v Polsku. Československá republika se musela stáhnout.