neděle 1. ledna 2012

Ve vlastní věci: Novoroční pozdrav

Redakce Našeho směru děkuje všem čtenářům stránek za zachování dosavadní přízně i v pro ni obtížnějším minulém roce, který z hlediska objemu a aktualizace zveřejňovaného textu, zvláště ke sklonku roku, přechodně znamenal citelný pokles ve srovnání s obdobím předcházejícím. Z jakého důvodu můžeme uplynulý rok označit jako „obtížný“?

Pro mnohé z Vás není žádným tajemstvím, že na realizaci tohoto webu se prakticky podílí jedna jediná osoba, profesně a výdělečně (na plný úvazek) činná v oboru, který s publikováním na Našem směru ani v nejmenším nijak nesouvisí. Je možná naprosto zbytečné připomínat skutečnost, že provoz těchto internetových stránek je veden z čistě nekomerčních, řekněme „idealistických“ pohnutek. Je pravdou, že tvorba na stránkách je příležitostně podporována a doplňována řadou externě spolupracujících přátel a příznivců – buďto přímo vlastní tvorbou textů, pořizováním překladů, anebo formou obstarávání archivních materiálů, zasílání vhodných námětů a odkazů. Nicméně samotnou stěžejní tvůrčí práci nese jeden jediný člověk. Každý z nás může ze svých vlastních zkušeností zajisté potvrdit, že jsou životní fáze, kdy si profesní a rodinné záležitosti vyžadují od jedince o něco větší zatížení ve formě investovaného času. A zde jsme u vysvětlení, proč práce na Našem směru v určitém období bohužel poněkud musela jít stranou.

Pocítili to zejména příznivci rozpracovaného seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“ (mnohým se teď zajisté vkrádá v mysl určitá ironie, skrývající se v samotném názvu seriálu a vystihující momentální stav prací na něm). Těm všem platí následující ujištění, že s prací se bude důkladně pokračovat a že se dočkají finálně zpracované formy nynějšího polotovaru. Na tomto místě upřímné poděkování a zároveň omluva těm několika z Vás, kteří v uplynulých měsících zasílali podněty a konkrétní pomocný materiál potřebný k další realizaci tvorby seriálu a kterým se nedostalo odpovídající odezvy od redakce. O důvodech tu již řeč byla. Taktéž upřímný dík za různé formy nabízené spolupráce, které ze strany redakce bohužel nemohla být věnována pozornost v takové míře, jakou by si sama přála. V žádném případě to nic nevypovídá a nezájmu redakce o spolupráci. Dalším nemalým prohřeškem redakce byla v mnoha případech i někdy značně opožděná reakce na příchozí poštu a její zodpovídání. Ani slibované změny ze září 2011 v podobě oznámení častější aktualizace a zveřejňování zpravodajských textů nakonec nenašly reálnou podobu.

Aniž bych chtěl přitom zbytečně předbíhat a šířit plané sliby, prozradím, že následující půlrok velmi pravděpodobně přinese z hmatatelných a konkrétních důvodů dosud nebývalý pozitivní impuls pro další tvorbu na stránkách Našeho směru a k celkovému zintenzivnění práce. Držte nám proto palce – v tom optimálním případě nás všechny budou čekat příjemné změny.

Čeká nás mnoho práce, kterou si ostatně v neposlední řadě vyžaduje nastávající období plné změn, jež v nadcházejícím desetiletí bude pociťovat každý z nás. Jdeme do toho, nechte se překvapit!

Váš
Lukáš Beer
Náš směr