úterý 14. května 2013

Beer a Kamas vystoupí na červnovém symposiu, konaném při příležitosti hornorakousko-jihočeské zemské výstavy

Norbert Kapeller je organizáto-
rem symposia v Bad Leonfel-
denu. (Foto: VLÖ)
V rámci letošní přeshraniční Zemské výstavy spolkové země Horní Rakousy a Jižních Čech, konané pod názvem „Dávné stopy – nové cesty“, proběhne ve dnech 14. až 16. června 2013 v hornorakouském Bad Leonfeldenu symposium „Bludné cesty jednoho století – z pachatele obětí a z oběti pachatelem“, jehož iniciátorem je bývalý poslanec a politik rakouského parlamentu Norbert Kapeller, rodák z hornorakouského Freistadtu. Samotná zemská výstava je společným projektem spolkové země Horní Rakousy, Jihočeského kraje, rakouského velvyslanectví, Rakouského kulturního fóra v Praze a Regionální rozvojové agentury jižních Čech RERA. Výstavy probíhají současně na čtyřech místech – v Bad Leonfeldenu, Freistadtu, v Českém Krumlově a ve Vyšším Brodě. Zemská výstava byla zahájena již 26. dubna a potrvá až do 3. listopadu.

Příhraniční oblast Horních Rakous a Jižních Čech je dodnes trvale poznamenána vyhnáním německojazyčného jihočeského obyvatelstva a zničením více než 800 šumavských vesnic po roce 1945. Po 2. světové válce se tisíce vyhnaných Šumavanů usadilo v Horním Rakousku. Norbert Kapeller, organizátor symposia, chce v rámci této akce poukázat jak na spoustu společného, tak i na mnohé deformace ve vzájemných vztazích ve společné historii těchto regionů, aby se lépe mohly odbourávat tradované podvědomé antipatie a existující iritace. Na symposiu vystoupí se svou přednáškou také šéfredaktor Našeho směru Lukáš Beer, který je sám jihočeským rodákem z Jindřichova Hradce, a brněnský vydavatel Pavel Kamas. Za českou stranu vystoupí se svým referátem taktéž Jiří Blažek a za rakouskou Christoph Benedikter. O průběhu symposia, ale i o samotné Zemské výstavě bude Náš směr podrobně informovat.  (-lb-)