neděle 26. května 2013

Malířka Christa Scharfová vystavovala v Jablonci – Rýnovicích

Z rukou umělkyně obdržel vrchní starosta Jablonce n. N. ing.
Petr Beitl akvarel "Jablonecká chata". (Foto: Sudetenpost)
Paní Christa Scharfová se 3. dubna se svými krajany vydala do Jablonce nad Nisou – Rýnovic, aby zahájila svou výstavu v „Domě německo-českého porozumění“. Ve starém hrázděném domě, který byl přesně dle originálu renovován Franzem Riegerem z Esslingenu (kdysi žil v Jablonci n. N.), přijala Christu Scharfovou srdečně Petra Laurinová, vedoucí tohoto muzea.

Dne 4. dubna se konalo zahájení výstavy „Jizerské hory a jejich sklárny“ paní Scharfové. Sál byl úplně obsazený a mnoho návštěvníků muselo zůstat stát. Vrchní starosta ing. Petr Beitl z Jablonce vystoupil se zahajovacím projevem. Hans Lau z Morgensternu zahrál mimo jiné také Krkonošskou píseň. Výstavou provázela paní Laurinová. Nejprve představila malířku Christu Scharfovou. Christa Scharfová navštěvovala před rokem 1945 v Jablonci nad Nisou Státní odbornou školu (třídu kreslení a malování u prof. Ernsta Seibotha). Po vyhnání z její vlasti mohla až ve svém důchodu, to bylo roku 1990, opět začít s malováním. Se svými studiemi mohla pokračovat u prof. Heinze Bruna Galleeho, Tatjany Rybkina a dalších. Vznikly tak obrázky Jizerských hor. Tuto výstavu paní Scharfová věnovala „českému králi skla“ Josefu Riedelovi (1816-1894), kterého jeho zaměstnanci láskyplně nazývali „otec Riedel“.

Malířka si společně se všemi přítomnými připila skleničkou vína na zdařilé německo-české porozumění. Město Kaufbeuren-Neugablonz (Bavorsko), kde se nachází většina vyhnanců z okolí Jablonce nad Nisou, navázalo s městem Jablonec nad Nisou partnerství. Cílem je porozumění mezi Čechy a Němci a vzájemné zpracování minulosti.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 9. května 2013.