úterý 27. ledna 2015

„1 milión sleva z 6 miliónů výměnou za Palestinu“

List Berliner Zeitung nedopatřením zveřejnil padělanou karikaturu Charlie Hebdo 
Foto: joelecorbeau.com
Patrně velmi povrchní rešerše přivedla novináře z německého deníku Berliner Zeitung do trapné situace: Dne 8. ledna bylo na titulní stránce pod nadpisem „Útok na svobodu“ otištěno pět titulních stránek převzatých ze časopisu Charlie Hebdo, znázorňujících různé karikatury. Mezi ně však zabloudil i „fake“ titulní stránky časopisu, který v takovéto podobě nikdy nevyšel: jednalo se totiž o satirickou napodobeninu titulní stránky periodika Charlie Hebdo, nesoucí název „Shoah Hebdo“. Na ní je zobrazen Žid, který říká: „1 milión sleva z 6 miliónů výměnou za Palestinu“ ("1 million de rabais sur le 6, en echange de la palestine"). Pointa vtipu má zjevně spočívat v tom, že „Židé“ by byli ochotni slevit z historického dogmatu „6 miliónů obětí holocaustu“, pokud by se území Palestiny stalo oblastí obývanou čistě židovským etnikem. Autorem vtipu, který nepozorností novinářů zabloudil na titulní stránku známého berlínského deníku, je Joe Lecorbeau.

Kdo redakci na toto nedopatření upozornil, to známo není. Redakce listu se však týden po zveřejnění svým čtenářům za toto „nedopatření“ dodatečně omluvila na své website a – z podivných (?) důvodů – svou omluvu připojila hned také v angličtině. „Jedná se o krajně politováníhodnou chybu, které jsme se dopustili v den teroristických útoků v Paříži“, uvádí se v omluvě z 15. ledna. „Tyto kresby, na kterých lze mimo jiné také vidět papeže, jsme zveřejnili z respektu před zavražděnými karikaturisty. Přitom jsme, a toho maximálně litujeme, naletěli padělku. Příslušný text karikatury list Berliner Zeitung do němčiny nepřeložil“, poslušně se obhajuje a hlásí redakce zdaleka nejen německým čtenářům, a nakonec se kají ještě do třetice: „Mimořádně litujeme naší chyby a na druhý den jsme zveřejnili korekturu na místě, kde je v našich novinách běžně zveřejňujeme. Z naší website byla karikatura okamžitě odstraněna.“ Redakce si navíc učinila tu námahu, že zveřejnila místo padělané „antisemitské“ karikatury původní „antiislámskou“. (-lb-)