pátek 23. ledna 2015

Protiněmecké štvaní spadá v Česku pod svobodu projevu

Předsedovi hornorakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLOÖ) Peteru Ludwigovi (zde na vzpomínkové akci v Ennsu) se tomu vůbec nechtělo věřit. Nejen on zíral na zprávu, kterou obdržel z České republiky. Jeho trestní oznámení proti autorům knihy Němci, Jiřímu Vackovi a Jiřímu Krutinovi bylo zamítnuto. Přitom se zdálo, že text vyzníval jednoznačně jasně na to, aby naplňoval skutkovou podstatu podněcování nenávisti vůči etnické skupině a hanobení národa (podle § 355, odst. 2b, a § 356 odst. 3a českého Trestního zákoníku). Jak jsme informovali v posledním vydání Sudetenpost, příslušníci (sudeto)německé národnostní skupiny jsou v knize paušálně označování jako „ne-lidé“, „zrůdy“ a „zvířata“. Ohledně doby nacismu oba autoři zastávají názor: „Všichni Němci – muži, ženy i dospívající děti – viz Hitlerjugend, ,Hitlerovy děti‘ – byli nacisté.“ Sudetské Němce obzvláště pohoršilo, že tato kniha byla pražským ministerstvem školství vyloženě doporučena pro vyučování. Trestní oznámení nepodal pouze samotný Ludwig, 44 dalších krajanů s Horního Rakouska, Vídně a Bavorska se pokusilo podniknout kroky proti oběma autorům různých u českých úřadů zabývajících se trestním stíháním, ale všechna trestní oznámení byla zamítnuta. Jak kriminální policie v Praze, tak i státní zastupitelství v Teplicích a v Ústí nad Labem nevidí naplněnou skutkovou podstatu. A to, ačkoliv jeden státní zástupce ve svém stanovisku ke kontroverzní knize dokonce uvedl, že se tato staví „vůči celému německému národu vcelku nepřátelsky a z pohledu státního zástupce není objektivní“. Přesto státní zástupce dospěl k závěru: „Ovšem nemůže nesouhlas s knihou nebo některými jejími pasážemi znamenat, že by její publikace nebo vydávání naplňovalo skutkovou podstatu shora jmenovaných trestných činů.“ Toto rozhodnutí je odůvodňováno poukazem na svobodu názoru.

Peter Ludwig považuje zamítnutí trestních oznámení za „nepochopitelné“ a odmítá jej. Dr. Hans Mirtes, předseda Kruhu domoviny Stříbro-Plzeň, spatřuje v odmítnutí „indicie toho, že se v České republice nehodlají rozloučit s panujícími myšlenkovými vzorci.“ Také on podal jedno trestní oznámení. (Podrobná zpráva bude následovat.)

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 15. ledna 2015.