pondělí 26. ledna 2015

Publicista Tomáš Krystlík vyzývá k debatě před kamerou

Tomáš Krystlík v Debatním klubu ze září 2013 diskutoval s 
vydavatelem Pavlem Kamasem
česko-německých vztazích. (Foto: kolektif)
K tomuto příspěvku jsem se inspiroval poznámkou Václava Junka „o vojsku revanšistů, které jen čeká za Šumavou na příležitost získat zpět Liberec, Karlovy Vary, anebo třeba Opavu“ v jeho článku.

O které české lži, na kterých je postaven novodobý český stát, konkrétně jde?

1. Celé České království patří výhradně česky mluvícím autochtonním obyvatelům
2. Rakouské císařství bylo žalář národů, totalitní stát, chtělo Čechy poněmčit
3. Češi si za první světové války vroucně přáli vznik samostatného státu, republiky
4. Češi se o překot hlásili do zahraničních československých legií
5. Sudetoněmci měli mezi válkami veškerá myslitelná práva, přesto rozbili republiku a zradili ji dobrovolným přijetím německé státní příslušnosti
6. Němci vyhnali Čechy z pohraničí
7. Ke zřízení tzv. cikánských táborů nás donutili němečtí okupanti, nebyly koncentrační
8. Němci Čechy považovali za méněcenný národ
9. V německých ozbrojených silách za druhé světové války Češi nebojovali
10. ČSR a prezidentství Beneše trvaly kontinuálně i po září 1938 až do konce války
11. Na konferenci v Jaltě nás západní spojenci zaprodali Stalinovi, vytyčili demarkační linii
12. Odsun Československu nařídili spojenci postupimskou dohodou, byla to spravedlivá odplata za to, co dělali Němci Čechům v protektorátu
13. Krutosti při odsunu Němců byly jen politováníhodné výstřelky
14. Poválečná republika do Vítězného února 1948 byla demokratická
15. Komunismus je reformovatelný, československý lid si v roce 1968 vydobyl svobodu

Jelikož nikdo nechce se mnou na tato témata debatovat před televizními kamerami, respektive většinou svou účast producentu debat přislíbí a do dvou tří dnů ji zruší. Nebo od počátku předstírají, že e-maily nedostávají, málokdy debatu se mnou explicitně odmítnou. Proto se uchluji k veřejné výzvě: Kdo chce se mnou na výše uvedená témata (i výběr z nich) diskutovat, nechť dopíše na tkrystlik[zavináč]yahoo.de.

Tomáš Krystlík

Tento text vyšel na autorově blogu a je zde převzat s jeho laskavým souhlasem. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.