pondělí 19. ledna 2015

Nacionální socialismus a „evropská myšlenka“ (13.)

Předchozí části: 1. část – 2. část – 3. část4. část5. část6. část7. část8. část9. část10. část11. část12. část
Rusko a Evropa
Werner Daitz (z dopisu adresovaného Alfredu Rosenbergovi, 30. 6. 1943)
Během ofenzívy v Sovětském svazu narážely německé jednotky i 
na rodiny žijící v zemljankách. Foto: archiv Lukáše Beera
Vážený říšský vedoucí! Jak je Vám známo, celé roky jsem rozvíjel ideologii rodiny evropských národů a pokusil se z jejich životního zákona dovozovat zásady tvůrčího uspořádání Evropy v hospodářské oblasti (velkoprostorové hospodářství), na poli státu a práva (právo velkoprostoru jako právo rodiny národů) a na poli etickém (evropský mravní zákon). Tyto práce jsou zachyceny ve dvou mých knihách ,Der Weg zur völkischen Wirtschaft und zur europäischen Großraumwirtschaft‘ (Cesta k hospodářství národa a k hospodářství evropského velkoprostoru) a ,Lebensraum und gerechte Weltordnung‘ (Životní prostor a spravedlivý světový řád).

Z těchto prací vyplynuly nejen hospodářské důsledky pro znovuzačlenění a budování prostoru Sovětského svazu v celkové Evropě, nýbrž také politické důsledky pro zacházení s národy tohoto prostoru jako více méně blízkými členy celkové rodiny evropských národů. Tyto důsledky lze shrnout následovně: že v ruském prostoru nelze zjednat mír proti jeho lidem, nýbrž pouze s nimi a stejně tak je třeba jej využívat k prospěchu a opět začlenit do celkové Evropy. Je tedy nutné zničit bolševismus, ale je nutné získat ruského člověka a toto je možné jen tehdy, když se tomuto prostoru nejen slíbí lepší život, než měl doposud za carismu a za bolševismu, ale také se to potvrdí skutkem.

Jak je Vám známo, byly na základě těchto tezí vyvinuty první letáky ve Vrchním velitelství Branné moci [OKW]/ oddělení propaganda Branné moci v říjnu a listopadu 1942 a byly shazovány na nepřátelské straně východní fronty, stejně jako byly rozdávány v zajateckých táborech. Úspěch je Vám znám a také víte, že jsem poté ve spojení s OKW nejprve vyvinul další letáky a zásady Vlasovců, jež jste pak schválil a jež celkově znamenaly zřejmě obrat v rámci dosavadní východní politiky. – Je nyní nutné, aby stejná propaganda byla prováděna nejen v zajateckých táborech, ale také v pracovních táborech, pročež se OKW na mne obrátilo s prosbou, abych inicioval debatu mezi župním vedoucím Sauckelem, OKW a mnou. (...)

Mám také dále řadu plánů, jež OKW už odsouhlasilo a patří do této oblasti. Podobně další návrhy pro župního vedoucího Sauckela v jeho funkci pověřence Vůdce pro pracovní nasazení. Plány, které všechny vyplývají z totální vize rodiny evropských národů a z nutnosti sociálního chování evropských národů mezi sebou (evropský socialismus).

Chtěl bych Vám, vážený říšský vedoucí, nyní navrhnout, abyste mne z Vaší dvojí funkce říšského vedoucího a říšského ministra s platností pro všechny Vaše úřady pověřil vedením určitého spojovacího úřadu (Zvláštní úřad Východ), který bude mít zvláštní poslání zpracovávat všechny záležitosti duchovní péče o východní národy, jež je třeba vyřizovat na jedné straně mezi Vašimi úřady a na druhé straně Vrchním velitelstvím Branné moci a pověřencem Vůdce pro pracovní nasazení, župním vedoucím Sauckelem, stejně jako Německou pracovní frontou.

Heil Hitler!

Werner Daitz

 ***

Dodatek: K tomuto dopisu Daitz sám přiložil Rosenbergovi doslovný návrh, kterým by jej tento muž mohl pověřit správou „Zvláštního úřadu Východ“, jež by se zabýval onou „duchovní péčí o východní národy“ a pomáhal by vytvářet v této oblasti jednotný postup.

Historikům (např. Gerd Simon) se bohužel doposud nepodařila objevit reakce Rosenberga na tyto návrhy a ani v pozdější korespondenci již nenalézají žádnou zmínku o „Zvláštním úřadu Východ“, z čehož lze usuzovat, že Rosenberg na tento návrh nepřistoupil. (-lb-)

Pokračování ZDE