pátek 13. února 2015

Češi rozprodávají uloupený majetek s Benešovou zárukou

V polovině roku 2011 v Česku padla omezení při nabývání pozemků, která byla původně dojednána při jednáních o vstupu do EU. Od té doby mohou cizinci z Evropské unie, tedy také Rakušané a Němci, v Česku neomezeně nabývat nemovitosti. Už před odstraněním těchto omezení sudetští Němci poukazovali na rizika takovýchto obchodů s nemovitostmi. „Cítíme povinnost poskytovat potenciálním zájemcům vysvětlení a drasticky jim objasňovat souvislosti“, varovala například studijní skupina „Erbland Sudetenland“ (STES) již v lednu 2011 před nabýváním domů, pozemků a ostatních nemovitostí, vyvlastněných na základě Benešových dekretů. „Tím chceme na jedné straně uchovávat naše dědictví a na druhé straně varovat potenciální kupce před pochybným, normám mezinárodního práva odporujícím nabýváním vlastnictví“, uvádí se ve stanovisku STES. „Protože právní otázka majetku dle našeho hlediska stále ještě není vyjasněná, varujeme před nakupováním zemědělských užitkových ploch“, řekl také předseda hornorakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení Peter Ludwig, který svého času nacházel vesměs i podporu u hornorakouských zástupců rolníků: „Budeme naše členy na toto zbytkové riziko upozorňovat“, prohlásil jeden zástupce hornorakouské zemědělské komory po setkání s Ludwigem.

Ovšem na varování před „Benešovým rizikem“ se neslyší všude. Obchod s nemovitostmi, především v českých příhraničních oblastech, tedy v sudetoněmeckých oblastech, vzkvétá. Nejeden uloupený majetek, který před rokem 1945 patřil nějakému sudetskému Němci, již mezitím změnil v podstatě neoprávněného majitele. A nejeden prodejce má dokonce tu troufalost, že proměňuje „Benešovo riziko“ v „Benešovu záruku“. Tak například odmítala česká prodávající jedné zemědělské usedlosti v příhraničním lázeňském trojúhelníku Mariánské Lázně – Karlovy Vary – Františkovy Lázně pochybnosti jednoho zájemce ohledně možné právní nejistoty, vyplývající z možných restitučních požadavků, poukazováním na to, že objekt byl vyvlastněn na základě Benešových dekretů, a proto je tedy všechno v pořádku a kupce se nemusí ničeho obávat. Odzbrojující logika prodávající ženy vyzněla tak, že Češi by si vůbec nemohli dovolit vyhovovat nějakým restitučním požadavkům, protože by „pak museli odevzdat tři čtvrtiny Česka“. (Podrobná zpráva ZDE.)

Tento text byl redakcí listu “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 12. února 2015.