úterý 24. února 2015

Dotazník pro Ladislava Jakla

Doplněk: Hra na "pravici" a "levici"
Foto: Debatní klub
Ladislava Jakla znám díky hudební skupině Folimanka Blues. Až později jsem zjistil, že pracuje pro Václava Klause a že je pravicově politicky orientovaný. Navrhl jsem mu vystoupení v Dotazníku pro... s tím, že bychom se věnovali pravicové politice v České republice, jaká tu byla, je a bude. Pravice v České republice je vymírající pojem, alespoň na mne osobně to tak působí a v rámci výpovědí Ladislava Jakla lze najít i řadu zajímavých názorů, proč tomu tak je. Chtěl jsem mu položit ještě jednu otázku, ale bohužel zcela zapadla – "Byla v České republice někdy opravdová pravice?". Snad bude někdy možné mu tuto otázku ještě položit... (-kolektif-)

Poznámka Lukáše Beera: Otázka „pravicovosti“ či „levicovosti“ bude v následujících letech čím dál více ustupovat do pozadí, až přestane hrát roli úplně. Prvním náznakem toho jsou – namátkově – některá nově vznikající hnutí (například okolo „pondělních demonstrací“ v Německu), která sjednocují zažité (a vědomě udržované) prvky „pravicovosti či „levicovosti“ tak, že politologové a publicisté dnes mají značné problémy uplatňovat na nich povrchní šablony při přiřazování k tomu či onomu politickému spektru. Právě takováto hnutí proto nahánějí etablovaným strukturám nejvíce strach a nejistoty. Na druhé straně existuje stále ještě mnoho (často mladých) aktivních lidí, kteří se z upřímného přesvědčení snaží zasazovat o „lepší“ a „férovější“ svět, ale přitom nejsou schopni rozpoznat, že svou energii plýtvají v zájmu existujících mocenských struktur a etablovaného společenského řádu. Masovými sdělovacími prostředky a „představiteli politiky“ (pojem „představitelé politiky“ zde vědomě nahrazuje běžně zažitý pojem „politikové“) jsou používány čím dál více zdokonalenější metody manipulace, aby tak konzumenti sdělovacích prostředků mohli být uměle rozdělováni na „levičáky“ a „pravičáky“ a podle potřeby byli proti sobě navzájem více či méně poštváváni. Místo rozebírání otázek „Jak je na tom česká pravice“ či „česká levice“, či „co je skutečně pravicové a co není“, bychom se konečně měli zabývat otázkou celkových společenských, resp. politických systémů a hledat jejich možné alternativy. Známé motto „Rozděluj a panuj“ můžeme v tomto případě lehce obměnit na „Vy se hádejte a já budu panovat“. Lze tedy jen doufat, že tuto otázku některý z příštích Debatních klubů sám nadhodí.Index (Otázky sestavil Debatní klub):

00:13 Proč nejste mezi kolegy novináři a i jinými lidmi nijak oblíbený, proč Vás nemají rádi, co jste komu udělal?


01:27 Kdy se okolo Vás začala šířit atmosféra odporu vůči Vaší osobě?


04:35 Projevovali se lidé v ČSSR pravicově, tedy že se hlásili k zachování tradičních a kulturních hodnot či zvyklostí a k prosazování práva na soukromý majetek?


10:01 Byli za socialismu nějak postihovaní a trestaní lidé hlásící se k pravici?


14:56 Proč vznikla potřeba lidí vyznávajících pravicovou politiku odejít z politické nepolitiky Občanského fóra a vytvořit pravicovou platformu?


19:52 Během převratu se například při jednáních z odstupující KSČ Petr Pithart radil s někým po telefonu (nikdo neví s kým) o tom, jak má postupovat. Měli jste také nějaké "rádce na telefonu"?


23:47 V roce 1991 vznikly Občanská demokratická aliance a Občanská demokratická strana. Jací lidé (s jakou minulostí) tyto strany zakládaly? Šlo o reprezentanty těch, kteří se vždy hlásili k tradičním a kulturním hodnotám?


31:55 Může být vlastník stranického průkazu KSČ pravicově orientovaný člověk?


35:45 Je politická - občanská minulost člověka důležitá pro jeho aktuální postoje?


37:24 V politice nemusí být člověk idealistou?


42:09 Privatizace byla pravicovým projektem nebo šlo o postkomunistický experiment, který měl prokázat platnost či neplatnost levicových ideových konceptů? - Občané ČR se mohli stát spoluvlastníky, mohli převzít odpovědnost, podílet se na rozhodování o směřování konkrétních podniků.


56:23 Byli občané na privatizaci připravení?


01:01:33 Dluhy firem přenášených na Konsolidační agenturu měly vliv na růst státního dluhu?


01:05:53 Miloš Zeman obviňoval pravicové vlády ze vzniku dluhu, který byl z Konsolidační agentury přenesen na bedra státu


01:08:06 S odstupem času lze vysledovat životní peripetie řady osobností z pravicové scény. Staly se některé z nich pro občany České republiky vzory hodné následování?


01:11:39 Jaký byl typický reprezentant pravicové politiky v devadesátých letech?


01:14:00 Jaký je typické reprezentant pravicové politiky dnes?


01:17:02 Demokracie se neumí účinně vypořádat s lidmi, kteří ji zneužívají. Pravice byla a je schopná nabídnout nástroje k řízení státu, aniž by se transformovala v nějakou formu diktatury?


01:27:45 Díky neexistenci většinového volebního systému se od převratu v roce 1989 nestalo, aby vítězná politická strana mohl nést plnou odpovědnost za řízení státu. Je tato setrvalá situace v něčím zájmu a proč pravice neprosadila většinový volební systém?


01:38:51 Má pravice nějakou schopnost nabídnout občanům jasnou a čistou politickou ideu reprezentovanou seriozními a důvěryhodnými osobnostmi?