pondělí 16. února 2015

Poděkování aneb Koutek slávy

Tomáš Pecina 
Ještě jedna milá povinnost nás čeká v souvislosti s pravomocným skončením trestního stíhání ve věci Hitlerových projevů: poděkovat oznamovatelům. A protože náš moudrý, v Plzni vystudovaný zákonodárce, jmenovitě poslanec JUDr. Marek Benda, při formulaci náhubkového zákona na oznamovatele jaksi zapomněl, zakázav zveřejňovat identitu toliko obviněného, poškozeného, zúčastněné osoby a svědka (§ 8a odst. 1 a § 8b odst. 1 TrŘ), můžeme jim poděkovat jmenovitě.

Jsou jimi:
1. Mgr. Klára Kalibová ze společnosti In IUSTITIA, o. p. s.
2. Mgr. Jan Kravčík z odboru veřejné správy a e-governmentu ministerstva vnitra, jan.kravcik@mvcr.cz
3. Anonymní oznamovatel, který udal toliko e-mail: fanae@seznam.cz

Díky vám, stateční, bdělí občané! Na takových jako vy stojí každý totalitní režim.

Aby oznamovatelé nepřišli zkrátka ani po stránce hmotného ocenění, udělujeme jim tímto příležitostné vyznamenání tohoto blogu za projevy mimořádné občanské statečnosti, nazvané podle jejich slavného předchůdce: Cenu Rudolfa Mrvy. Gratulujeme; odměnu ve formě intarsiemi zdobené dřevěné kasety obsahující 25 gramů hnoje si šťastní laureáti mohou vyzvednout v redakci.

Tento text vyšel na Παραγραφος a je zde převzat s laskavým souhlasem autora. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.