neděle 8. února 2015

K přechodnému výpadku aktualizace uplynulé tři týdny

Sdělení redakce ve vlastní věci 
Pravidelní čtenáři Našeho směru si jistě nemohli nepovšimnout, že v průběhu posledních tří týdnů byly stránky aktualizovány pouze sporadicky. Důvodem byla mimořádná termínová náročnost jiných závazných projektů, která bohužel přechodně nedovolovala věnovat se přípravě kvalitativně hodnotnějších textů, zajímavostí a aktualit. Tímto žádám o pochopení nejen naše čtenáře, kteří jsou zvyklí na pravidelnou aktualizaci stránek, nýbrž také všechny pisatele dotazů a připomínek, jež se v uplynulých týdnech obraceli na redakci elektronickou poštou, protože na jejich poštu prozatím nebylo odpovězeno. Tímto okamžikem ovšem nabíhá Náš směr opět na svůj obvyklý „rytmus“. Děkuji za Váš zájem a těším se na další období, ve kterém se v našich textech, tak jak je naším dobrým zvykem, budeme opět věnovat některým otázkám politického života a naší moderní historie. Lukáš Beer