pátek 24. července 2015

Výukou islámu proti antižidovským náladám?

Ústřední rada Židů v Německu požaduje výuku islámu jako formu prevence 
Předseda Ústřední rady Židů v Německu, Josef Schuster, požaduje celoplošné zavedení výuky islámu na německých školách. Tak by dle něj bylo možné preventivně působit proti protižidovským tendencím mezi muslimskou mládeží, prohlásil Schuster ve středu podle rozhlasové stanice Deutschlandfunk. Židé v Německu se sice podle něj nadále cítí bezpečně, ale přesto Schuster varoval, že „v některých problémových čtvrtích s vysokým podílem muslimsko-arabského obyvatelstva není rozumné se otevřeně ukazovat jako Žid“. Už v únoru Schuster Židům doporučoval v muslimských čtvrtích spolkovoněmeckých měst nenosit tradiční židovskou pokrývku hlavy.

Podle židovských novin Jüdische Allgemeine si Schuster přeje, aby islám byl vyučován v německém jazyce dobře vyškolenými učiteli náboženství. Vedle příslušných pokusných projektů v Bavorsku, Bádensku-Württembersku, Berlíně, Hesensku, Dolním Sasku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci a Šlesvicku-Holštýnsku se nyní rozhodlo i Sársko, že zavede výuku islámského náboženství.

Schuster vyvolal rozruch naposledy v květnu tohoto roku, kdy veřejně prohlásil, že spolková republika má morální povinnost přijímat žadatele o azyl. „Německo způsobilo světu tolik zkázy. Má vůči tolika zemím hluboký dluh – jsme tou poslední zemí, která si může dovolit odmítat uprchlíky a pronásledované“, prohlásil Schuster při příležitosti oficiálních oslav 70. výročí příchodu spojeneckých vojsk do bývalého koncentračního tábora Dachau. Zároveň od spolkové vlády „vzhledem k rostoucímu počtu přehmatů vůči uprchlíkům a útoků na ubytovny pro žadatele o azyl“ žádal zvýšení finančních prostředků pro boj proti „pravicovému extremismu“. Když prý vidí, jak „někteří občané“ štvou proti uprchlíkům, nebo jakým opovrhujícím tónem hovoří o Židech, ptá se, jak silně je vlastně ještě v hlavách občanů zakotvena „vysoká hodnota lidské důstojnosti“. Hodnoty jako tolerance a respekt se podle něj neustále musí hájit. (-lb-)