středa 8. července 2015

Nový náhubkový paragraf: Kdo „štve proti cizincům“ před více než 29 lidmi, bude trestně stíhán

Týká se to např. i Facebooku: Kdo olajkuje nebo sdílí „štvavý komentář“, může až na rok do vězení
Jak včera odpoledne exkluzivně informovalo online-vydání levicově liberálního, v Rakousku vydávaného deníku Der Standard (zakladatelem a téměř 100%ním vlastníkem listu je Žid Oscar Bronner, stejně tak je zakladatelem významného rakouského levicově-liberálního zpravodajského týdeníku Profil), usnesl se v úterý rakouský parlament na novele paragrafu trestního zákona, postihujícího „poštvávání“ proti příslušníkům jiných etnických skupin, menšin apod. Doposud bylo trestné difamovat člověka kvůli jeho konkrétnímu původu nebo podle státní příslušnosti. Pod toto chápání nespadalo ovšem všeobecné „poštvávání“ proti cizincům bez udání jejich etnického původu. Podle listu Der Standard se jedná o „jazykový detail, který ovšem před soudem činí velký rozdíl“. Noviny píší, že „nyní se tato mezera opravila“. Prý ale nadále beztrestné zůstává „poštvávání proti žadatelům o azyl a utečencům“, což mezitím kritizují v Rakousku „utečenecké organizace“.

Mnohá trestní stíhání podle dosavadního paragrafu proti poštvávání musela být soudy často zastavena. Důvodem bylo, že publikum, před kterým se údajně „štvavý“ projev měl konat, bylo příliš malé. Zákon doposavad požadoval minimální množství 150 posluchačů. V budoucnu bude stačit už jen 30 posluchačů, aby na člověka směl být tento paragraf trestního zákona uplatněn. Týká se to ovšem i sociálních sítí a internetových fór, kde se prokáže, že dotyčné „štvavé poselství“ četlo alespoň 30 osob.

Podstatné změny v novele zákona jsou ukryty ve zdánlivém slovíčkaření a v detailech. List Der Standard si pochvaluje, že v budoucnu budou před štvaním „lépe chráněni“ i „jednotliví příslušníci nějaké menšiny“. Doposud tento paragraf sledoval „nenávist proti skupinám“ – např. vůči homosexuálům nebo muslimům. A doposud pode deníku riskoval trestní stíhání pouze ten, kdo vyzýval k násilí vůči jednotlivci. Ale v budoucnu bude stačit už jen „vyzývání k nenávisti“. Profesor trestního práva Helmut Fuchs z vídeňské univerzity listu řekl, že je to sice „mlhavě formulováno“, ale prý „bude záležet na soudech, jak tomuto pojmu dají ostré obrysy“.

Zároveň se zpřísňují tresty, co se týče do doby odnětí svobody. Za „štvaní“ před větším publikem mohou být až tři roky odnětí svobody. Noviny se ale domnívají, že nelze skutečně očekávat, že novela povede k větší vlně rozsudků ve smyslu provinění dle tohoto paragrafu. Soudce bude muset prokázat, že „štvavá osoba“ skutečně sleduje difamující úmysl. Doposavad postačovalo, aby pachatel považoval pouze za možné, že díky jeho projevu může být poškozena něčí důstojnost. A to je snadnější prokázat než „zlý úmysl“.

Zákon byl rozšířen o ustanovení týkající se rozšiřování „štvavých“ obrázků nebo textů. Ten, kdo na Facebooku sdílí nebo „lajkuje“ či schvaluje „nenávistné komentáře“, může být odsouzen k odnětí svobody až v délce jednoho roku nebo k zaplacení pokuty. Der Standard upozorňuje na důležitou věc: Zdaleka se nemusí jednat pouze o „rasistické štvaní“ – stačí, když obviněný například napíše do komentáře, že by někomu „dal do tlamy“. Reforma rakouského trestního práva začíná platit od 1. ledna 2016.

Článek levicově liberálních novin ovšem nepostrádá jistou ironii: Jeho aktuální nadpis „Štvaní proti ,cizincům‘ bude trestné“ nesl předtím jiný název – „Nová pravidla pro štvaní proti menšinám“. Takový název totiž nese URL-adresa článku. Zalekla se redakce snad pojmu „menšina“? Je to dost pravděpodobné, protože ve Vídni už i podle oficiálních statistických údajů tvoří němečtí Rakušané (resp. rakouští Němci) skutečnou menšinu. V praxi by to znamenalo, že trestné by bylo i "poštvávání" proti německé menšině ve Vídni. Toho se redakce nakonec zřejmě asi dovtípila a pozměnila nadpis textu, aby nedošlo k „nedorozumění“.

Mimochodem v České republice by za takových podmínek neměly soudy skoro nic jiného na práci než projednávat trestní stíhání vycházející z takového paragrafu. Zastrašovací atmosféra tzv. politické korektnosti se v ČR ve srovnání s Rakouskem teprve začíná prosazovat. Obyvatelé českého státu se tedy prozatím mohou těšit nesrovnatelně větší svobodě projevu v této citlivé oblasti. (-lb-)