pondělí 20. července 2015

Iniciativa „Islám v ČR nechceme“ slouží protičeským a protievropským zájmům – aneb Mluvíš-li jen o hrozbě islámu, nemáš daleko ke Zdi nářkůIniciativa „Islám v ČR nechceme“ se distancovala od sobotních demonstrací v Praze, úzce souvisejících s aktuální přistěhovaleckou problematikou. „IVČRN se v žádném případě neřadí k politikům s antisemitskou či rasistickou rétorikou“, uvádí se v oficiálním odůvodnění. Poněkud zvláštně vyznívá i komentář na stránkách ivcrn.cz, ve kterém se tvrdí: „Distancujeme se od jakýchkoliv rasistických či antisemitských projevů.“ Přitom jsou to právě židovští a čeští aktivisté tohoto hnutí, kteří šíří nenávist vůči muslimům na celém světě a označují „islám“ za prioritní původ veškerého zla na této planetě, urážejí jej a zesměšňují kulturu národů a stejně tak paušálně všechny muslimy, kteří se do Evropy nestěhují a ani o to nejeví zájem.

Islám samozřejmě není kompatibilní s naší kulturou a islamizace představuje skutečnou hrozbu pro Evropu – je třeba mít ovšem stále na očích, že „islám“ není původcem této hrozby, ale pouze jedním z nejkřiklavějších symptomů chorobného vývoje, jehož příčiny leží úplně někde jinde. Toho si jsou aktivisté z IVČRN moc dobře vědomi, jenomže podle vzoru podobně explicitně proizraelsky orientovaných hnutí a politických stran v západní Evropě se pokoušejí – a nutno dodat, že velmi úspěšně – kanalizovat odpor široké veřejnosti v Evropě proti islamizaci a nespokojenost se sociálními dopady stávajícího řádu a zapřáhnout tak tuto mohutnou energii pro své zájmy a pro své priority, a těmi jsou:

1. Propaganda ku prospěchu státu Izrael, který není bez zahraniční – tj. americké a evropské – podpory schopen stabilní existence.
2. Snaha o odlákání pozornosti od skutečných příčin neutěšeného stavu.

Toto úsilí hnutí IVČRN je ve skutečnosti protivlastenecké a protičeské – za vlastenecké a české se pouze vydává. Ono je navíc hrubě protievropské, protože pro své nahoře zmíněné zájmy uměle vyvolává existenční nenávist mezi Evropany a muslimským světem – rozuměj v těch zemích, kde je islám domácí kulturou. Toto proizraelské angažmá IVČRN chladnokrevně počítá s tím, že Evropa si tuto podporu Izraele odnese například v podobě teroristických útoků – nejen to, IVČRN takovouto eskalaci vyhledává a potřebuje, aby její aktivisté pak mohli do světa vytrubovat své ústřední heslo: „Podporujme Izrael. Izrael bojuje za Evropu!“ Ne náhodou se IVČRN odvolává i na "seriózní" české publicisty jako např. Luďka Frýborta, který kultivovanou formou útočí na celosvětový islám, zatímco na druhé straně vyzvedává roli a úroveň židovského státu na Blízkém východě. Hledání světového zla v islámu a propaganda pro Izrael je ne zcela náhodně salonní v těchto publicistických kruzích, které se svou intelektuální rétorikou a sofistikovaným projevem od IVČRN na první pohled liší.

To hlavní, co proizraelsky orientované protiislámské hnutí IVČRN před Čechy zamlčuje, je tato skutečnost (ač operuje na základě stejné myšlenky, pouze její "nepřítel" je jiný):

Obrovský počet muslimských šátků v ulicích středoevropských měst vyvolává stejné obavy a stejnou nevoli, jakou by v ulicích našich měst vyvolával obrovský počet Židů, ať už v tradičním „židovském mundůru“ či nikoliv.

Už jen letmý pohled na aktuální podobu stránek iniciativy IVČRN musí každému soudnému člověku prozradit, jaké priority IVČRN má:

IVČRN nemá nic proti přílivu přistěhovalců, pokud tito nejsou muslimského původu:IVČRN agituje jednoznačně ve smyslu zájmu politiky Izraele, jak dokazuje i tento článek (resp. tento článek) o uzavření dohody o zrušení sankcí vůči Íránu – tedy tématiky, která se vůbec netýká aktuální přistěhovalecké problematiky a Evropy, ale čistě izraelsko-íránských vztahů.Další zajímavosti:

Překvapuje, když mluvčí iniciativy Islám v České republice nechceme, Artur Fišer, sám židovského původu, aktivně podporuje Izrael?Martin Konvička, předseda iniciativy Islám v České republice nechceme a známý svou fekální rétorikou je otevřeným příznivcem „mezirasového sexu“ a doporučuje Čechům genetické promíšení s cikánským etnikem jako nejlepší cestu k dosažení vzájemného porozumění.

Dosud zveřejněné články na toto téma: 


Universalistická ideologie „západních hodnot“ je stejně nebezpečnou hrobařkou Evropy jako její islamizace

Tzv. židovsko-křesťanské dědictví je výmysl a „posttraumatická konstrukce“

Demaskovaná tvář wildersovského antiislamismu znovu prozrazuje, co je jeho vlastní prioritou

Záludná past antiislamismu

„Odbarvený blonďák“ polarizuje

„Jeruzalémské prohlášení“ evropských pravicově populistických politických stran

Ke srovnání vztahu islámu a „nacismu“ k homosexualitě – Co je na tom pravdy? ZDE a ZDEHlásal nacionální socialismus nenávist vůči jiným národům?

Hlásal nacionální socialismus svou nadřazenost?