středa 26. června 2013

Bavorsko zavádí od roku 2014 pamětní den obětí vyhnání

Bavorsko zavede pro celé území této spolkové země pamětní den vzpomínky na oběti útěku, vyhnání a deportace, jenž se bude konat od roku 2014 každoročně druhou neděli v září. Ministerský předseda Horst Seehofer k tomu řekl: „Bavorsko vděčí svým vyhnancům z vlasti a pozdějším vystěhovalcům mnohé. Dovedností, pílí a velkým nasazením vůle si vytvořili ve Svobodném státě Bavorsko novou existenci, a tím přispěli k úspěchu naší země. Svým životním výkonem jsou vzorem pro naši společnost. Připomínání si utrpení při utíkání, vyhánění a deportaci je pro mne osobní záležitostí. Pamětním dnem platným po celé spolkové zemi dáváme signál, že vyhnání je a zůstává bezprávím. Udržujeme vzpomínku na útěky a vyhánění při životě právě pro mladou generaci, která bude vytvářet evropský dům zítřka. Evropa bude silná opravdu tehdy, když se bude hlásit ke své historii. Vzpomínáme v Evropě na naši společnou historii, na vrcholná období stejně jako také na tmavé stránky, protože společně chceme jít do budoucnosti.“

Státní ministryně Christine Haderthauerová doplnila: „Tímto pamětním dnem chceme připomínat utrpení obětí vyhnání. Kolem 15 milionů německých vyhnanců z vlasti muselo koncem Druhé světové války protrpět tento osud a ztratilo svou vlast. Do Bavorska přišlo kolem 2,1 milionu vyhnanců z vlasti a utečenců, většinu z nich tvořili sudetští Němci. Od roku 1950 k tomu navíc přišlo asi 640.000 vystěhovalců a pozdních vystěhovalců z různých východních zemí. Ti všichni nalezli v Bavorskou svou novou vlast. Je naším celospolečenským úkolem, abychom tento osud stále udržovali při životě v povědomí. Pamětní den je již dlouho chované přání. My v Bavorsku jej nyní uskutečňujeme. Jako příslušná ministryně mám z toho radost. Vyhnanci z vlasti a pozdní vysídlenci si tento den zasloužili.“

Zemský předseda Svazu Vyhnanců (Bund der Vertriebenen), Christian Knauer, spatřuje v tomto kroku Bavorska také důležitý signál pro vyhnance z vlasti a jejich potomky s ohledem na národní pamětní den. Spolková vláda je dle něj nyní na řadě, aby následovala bavorskému příkladu, řekl zemská rada Knauer.

„Svobodní voliči“ (Freie Wähler, německé opoziční konzervativní politické sdružení – pozn. NS) ovšem nabádají, aby se s usnesením pospíšilo. Jejich frakční předseda Hubert Aiwanger by si pamětní den přál již letos a ne až v roce 2014. „Také zde hraje vláda na čas a vodí postižené za nos“, říká Aiwanger, „požadujeme, aby bylo ještě v této legislativní periodě konkrétně rozhodnuto, že se v daném případě pamětní den bude slavit poprvé ještě tento podzim. Komu by vlastně mělo utěšování do příštího roku být ku prospěchu?“

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 6. června 2013.