pondělí 10. června 2013

Rakousko-české sympózium v Bad Leonfeldenu

Pavel Kamas a Lukáš Beer vystoupí příští víkend při příležitosti konání hornorakousko-jihočeské zemské výstavy. Kamas myšlenkově naváže na svůj projev v Augsburgu.
Foto: Kurverband Bad Leonfelden
V rámci přeshraniční zemské výstavy "Dávné stopy - Nové cesty", která probíhá souběžně celkem ve čtyřech městech Horního Rakouska a Jižních Čech až do 3. listopadu 2013, uskuteční střešní organizace německých krajanských sdružení v Rakousku (Verband der Volksdeutschen Landsmannschaften Österreichs – VLÖ) příští víkend v hornorakouském Bad Leonfeldenu sympózium pod názvem „Bludné cesty jednoho století – z pachatele obětí a z oběti pachatelem“. Bad Leonfelden, kde se sympózia účastní asi padesát hostů, je jedním z míst, kde se koná hornorakousko-jihočeská výstava. VLÖ je střešním svazem všech vyhnaneckých a vysídleneckých organizací a spolků regionálně se vztahujících na celé území bývalé rakousko-uherské monarchie. Cílem VLÖ je zachování identity jednotlivých vyhnaných národních skupin, boj proti bezpráví a prosazování lidských práv a zrušení Benešových dekretů a tzv. usnesení AVNOJ (Antifašistické rady Národního osvobození Jugoslávie). Jednotlivými členy je celkem osm svazů a sdružení, přičemž jedním z nich je i Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ).

Příhraniční oblast Horního Rakouska a Jižních Čech je dodnes poznamenána vyhnáním německojazyčného jihočeského obyvatelstva a zničením více než 800 šumavských vesnic po roce 1945. Tisíce vyhnaných Šumavanů nalezlo po válce v Horním Rakousku svou novou vlast. Organizátor této akce, bývalý poslanec rakouského parlamentu a generální tajemník VLÖ Norbert Kapeller si klade za cíl v rámci sympózia poukázat na to společné, ale i na to, co národy ve 20. století rozdělilo, a „najít cesty, které pomohou odstranit tradované podvědomé antipatie".

Pavel Kamas v areálu kláštera ve Vyšším Brodě (Hohenfurth), kde je do listopadu k vidění expozice v rámci hornorakousko-jihočeské výstavy. Bezprostředně vedle z části zrenovovaných budov, v jejichž prostorách se nachází expozice, mohou návštěvníci čtrvrt století po pádu komunistického režimu stále ještě vidět polorozpadlé domy a zanedbané zchátralé stavby. Návštěvníci výstavy jsou se žalostným stavem péče o tuto významnou kulurní památku bezprostředně konfrontováni.  Na rozdíl od výstavních míst ve Freistadtu a Bad Leonfeldenu je také označení jednotlivých částí expozice pro návštěvníky značně chaotické a nepřehledné.
(Foto: Lukáš Beer, Pavel Kamas / Náš směr)
Sympozium zahájí v pátek 14. června společně s Norbertem Kapellerem spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku (SLÖ) Gerhard Zeihsel. Kurátor letošní zemské výstavy v Bad Leonfeldenu, Christoph Benedikter po svém referátu rozvine diskusi ze zástupci vyhnaných sudetských Němců a dnešními obyvateli jihočeského pohraničí a odpoledne vystoupí Jiří Blažek s přenáškou „Sudetoněmecká tématika v českých školních učebnicích“. V sobotu 15. června dopoledne vystoupí nejprve Fritz Bertlwieser s přednáškou o zničených šumavských vesnicích a poté promluví Pavel Kamas společně s Lukášem Beerem. Oba měli již v květnu příležitost navštívit všechna místa zemské výstavy (Bad Leonfelden, Freistadt, Vyšší Brod a Český Krumlov). V Českém Krumlově probíhá část expozice (fotografická výstava) v místní židovské synagoze, kterou také zhlédli. Nebudou hovořit ale pouze o svých dojmech z jednotlivých expozic, nýbrž se zaměří na výhledy rakousko-česko-německých vztahů v kontextu společenského a politického dění a na otázky „přehlížené národní historie“ Čechů. Zatímco Kamas se přednostně zaměří na otázky společensko-politického charakteru, nabídne Beer posluchačům podrobnější historický exkurs.

Zájemci, kteří by se sympózia rádi zúčastnili jako posluchači či diskutéři, mohou vyplnit a elektronicky zaslat do 10. června formulář přístupný na internetových stránkách VLÖ. Účast na sympoziu je zdarma, protože na jeho konání bylo přispěno z prostředků příslušného fondu Evropské unie. (-lb-)