středa 26. června 2013

Největším nebezpečím je prý pravicový extremismus, ale homosexualistickou propagandu je třeba podporovat

Česko-německý fond budoucnosti partnerem „Prague Pride 2013“: Tematickým těžištěm tohoto etablovanou politikou podporovaného fondu je letos „prevence xenofobie, antisemitismu a rasismu“
Tomáš Jelínek, ředitel Českého fondu budoucnosti, chce,
aby veřejnost více akceptovala aktivity "Gay Pride". Jak
tím pomáhá "stavět mosty mezi Čechy a Němci" či v jakém
smyslu je homosexualistická propaganda prospěšná pro
budoucnost obou národů, Jelínek neuvádí.
(Foto: screenshot Prager Zeitung)
Organizátoři letošního průvodu homosexuálů a lesbiček v Praze, kteří si připisují právo zastupovat "zájmy LGBT-menšiny", na svých stránkách uvádějí, že jedním z mnoha partnerů tohoto propagandistického homosexualistického festivalu je také mezistátní instituce Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond založený v roce 1997 na základě Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích ze stejného roku. Od této „deklarace“ mezi spolkovoněmeckou a českou vládou se tehdy výslovně distancovalo Sudetoněmecké krajanské sdružení. V letech 1998-2007 bylo prostřednictvím tohoto fondu, podporovaného etablovanými německými a českými politiky, vyplaceno 90 milionů německých marek na tzv. „Projekt humanitární pomoci obětem nacionálně socialistického násilí“. Jako partnerská organizace Spolkové nadace „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ byl jmenovaný fond také pověřen zpracováním žádostí a výplatami v souvislosti s ´"odškodněním nucené práce" (jak známo, měli čeští nuceně nasazení pracující v Říši stejné platové podmínky jako němečtí dělníci).

Oficiální internetové stránky fondu uvádějí, že „Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci“ a „cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin“. Jakou roli konkrétně při podpoře festivalu Prague Pride 2013, který má proběhnout v srpnu tohoto roku v českém hlavním městě, tento fond hraje, není z dostupných informací patrné.

Fond si každý rok určuje jiné hlavní téma podpory. Pro letošní rok si Fond budoucnosti klade za cíl „výchovu k demokracii a prevenci xenofobie, antisemitismu a rasismu“. V dubnu letošního roku bylo správní radou fondu v pražském sídle ministerstva zahraničí rozhodnuto o rozdělení celkem 28 milionů korun v rámci 206 partnerských projektů. Rada se 25. června rozhodla podpořit celou řadu projektových záměrů, mezi něž patří například také blíže nespecifikovaný projekt „Všechen sex, co jsme kdy měli“ (150.000 Kč), „Všechny Ádovy ženy“ (150.000 Kč) a projekt „Vliv současné extrémní pravice na mladé“ (250.000 Kč). Ředitel českého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek v dubnu tohoto roku v rozhovoru pro německy píšící pražský list Prager Zeitung charakterizoval některé projekty, jež odpovídající letošnímu tematickému zaměření podpory – „výchově k demokracii“ a „boji proti pravicovému extremismu“. Zmínil se například o projektu, do kterého jsou podle vzoru spolkovoněmeckých výchovných projektů zapojováni lidé, jež byli dřív aktivní v „pravicové scéně“ a kterým „má být ukázána nová perspektiva“, jak uvedl Jelínek. „Nové jsou v našem spektru podpory také některé aktivity festivalu Gay Pride, které se, jak doufáme, postarají o větší akceptování“. (-lb-)