sobota 13. března 2010

Diskuse: Ke kritice islamizace střední Evropy zásadně nepatří primitivní urážky domácí islámské kultury

Na stránkách Našeho směru bylo už několikrát poukazováno na nebezpečné tendence, které na české půdě vyvíjejí některé navenek proevropsky a patriotsky se tvářící zpravodajské weby. Cílem těchto informačních kanálů, které v zásadě neskrývají své napojení na sionistické kruhy, je vytvářet atmosféru strachu a nepřátelství k islámské kultuře a k arabskému světu. Obyvatelstvo naší vlasti má být takto ovlivňováno, aby přirozeně názorově inklinovalo k politice státu Izrael na Blízkém východě a aby schvalovalo maximální upevňování „obranných transatlantických vazeb“ vycházejících z USA. V podstatě je tak zneužíváno skutečnosti, že v zemích na západ a jih od našich hranic se v důsledku nezodpovědné imigrační politiky tamních etablovaných politických stran za několik desítek let vytvořila problematická situace, spojovaná velmi často s pojmem „islamizace Evropy“. Že se otevřený výsměch kultury islámských zemí (pozor: není řeč o islámu ve střední Evropě, ale o islámu na Blízkém východě!) může stávat salónním i na internetových stránkách, které nejsou zařazovány mezi extremistické, dokazuje i článek Václava Vlka st. zveřejněný na „Neviditelném psu“. (Na tento článek bylo reagováno zde).

Do redakce přišel tento týden krátký mail od stálého čtenáře Našeho směru. Jeho autor nezávisle na zveřejnění článku Lyžování u „fašistů“ náhodou také reagoval na text Václava Vlka st. a zaslal svou reakci redakci Neviditelného psa. Čtenář ing. Pavel Sagner následovně obdržel poděkování této redakce za vyjádření svého názoru. V dopise pana Sagnera se píše:
„Pane Vlku, narazil jsem s měsíčním zpožděním na Váš článek "ISLÁM: Až jsou z polonahých holek magoři". Pokusy o křečovitý humor, kterými překypuje, nechám nyní stranou. Především Vám chci sdělit, že Vy evidentně nevíte vůbec nic ani o tradičním ani o současném islámu, o jeho duchovní podstatě, o principech muslimské rodiny. Váš výklad pohnutek, které údajně vedou mladé muslimy k extrémismu, je nejen naprosto povrchní, ale prostě směšný. Nedokážete se oprostit od primitivního prizmatu nazírání odlišné kultury přes rádobyevropskou nadřazenost. Vy snad dokonce máte i potíže se zeměpisem, protože Aqaba neleží v Jemenu ale v Jordánsku. Je smutné, že patrně patříte k autorům (a těch je dnes v českém tisku většina), kteří šíří překroucené a nepodložené informace o jiné kultuře, a přispíváte tak k šíření islamofobie - z falešných a vylhaných důvodů. Abychom si rozuměli - já vůbec nejsem obhájce islámu. Chovám silné přesvědčení, že islám do Evropy nepatří, je s naší tradicí, spiritualitou a kulturou zcela nekompatibilní. To, že máme u nás v Evropě problémy s muslimskými etniky, to není ovšem vina muslimů pokoušejících se o nějakou conquistu, ale je to vina našich stupidních politiků, kteří prosazují tak sebevražednou imigrační politiku! Pak se ovšem pan Kadáfí může snadno holedbat vysokou porodností v muslimských komunitách usazených v Evropě. Ano, na islámu není nic špatného, jen prostě patří do svého původního prostoru, kde se po staletí vyvíjel. Tam my ovšem nemáme právo jej soudit, a už vůbec ne způsobem, jakým to činíte Vy. Odlišné kultury se nemají mísit, ale měly by spolu vždy umět komunikovat ze svých pozic! Jen tak lze zachovat vzájemný respekt, porozumění v odlišnosti a ergo facto také mír. Články, jako je ten Váš, možnost takové komunikace bohužel zcela znemožňují.“

Náš směr doporučuje: Jak vidí arabskou kulturu Šádí Shanaáh žijící v České republice. Autor se kriticky a zajímavě pokouší zodpovědět na otázku, co se mu na islámu resp. na arabském světě líbí a co ne a co by mohlo možná inspirovat i Středoevropana.