středa 24. března 2010

Doplněno 30 nových snímků k dosavadním dílům seriálu o Kuratoriu

Lukáš Beer
1.díl - 2.díl - 3.díl - 4.díl - 5.díl - 6.díl - 7.díl - 8.díl - 9.díl - 10.díl - 11.díl - 12.díl
Dosavadních 12 dílů seriálu Nedokončená pouť Kuratoria se soustředilo na vývoj aktivit organizace v časovém rozmezí od května 1942 do půlky září 1943. A v dalších dílech se pojedná nejen o činnosti Kuratoria počínaje koncem září 1943 a procházeje pak celým rokem 1944 až do posledních týdnů války, protože zvláštní samostatné kapitoly se budou totiž také věnovat konkrétní podobě průběhu povinné služby a hlavním rysům duchovní výchovy. Jeden speciální díl se kupříkladu zaměří pouze na vydávání humoristického časopisu „Ejhle“ v letech 1944-1945, ve kterém vycházelo velké množství politických karikatur – jako nejfrekventovanější model pro ztvárnění kreslených figurek tehdy neposloužil samozřejmě nikdo jiný než dr. Edvard Beneš. Nejen tento speciální díl, ale všechny kapitoly budou doplněny bohatým doprovodným fotografickým materiálem. Jedná se z naprosto převažující části o fotografický materiál, který čtenář neobjeví v žádné běžně dostupné literatuře a už v žádném případě takto volně přístupný na internetu. V podstatě lze říci, že tyto „zapomenuté snímky“ by už zřejmě nikdy nespatřily světlo světa. Valná část Čechů o existenci podobných snímků nemá ani tušení ...

„Projekt Kuratorium“, který zde na těchto stránkách od srpna loňského roku vzniká, je zatím jakýmsi stálým nedokončeným staveništěm. Teprve v průběhu času se objevují nové dokumenty a zdroje informací, které umožňují dodatečnou aktualizaci dosavadních dílů. A to nejen z hlediska fotografického materiálu. Proto v budoucnu dojde k malé přestavbě některých dosavadních dílů, o které bude čtenář vždy dopředu informován. (V nebližší době se to bude týkat především 5. dílu). Právě byla doplněna závěrečná část 8. dílu, která čtenáře seznamuje o prvním významném vystoupení předního funkcionáře Kuratoria Eduarda Chalupy dne 19. srpna 1943 na setkání pražské mládeže v Lucerně. Úplné dokončení seriálu je plánováno na podzim tohoto roku a teprve pak se bude dát hovořit o jakési hotové formě seriálu, pojato od začátku až do konce. Autor také zamýšlí umístění dokončeného seriálu na samostatné stránky, které se zaměří výlučně na problematiku Kuratoria a které budou doplněny o některé zajímavé funkce.

Vzhledem k omezeným zachovalým zdrojům fotografického materiálu autor zařazuje zcela záměrně i snímky horší až mizivé kvality, jelikož neexistuje možnost opatřit dnes již tytéž fotografie v dobré kvalitě. I přesto však mají tyto fotografie zajímavou výpovědní hodnotu. V některých případech se průběžně daří nahradit původně zařazené snímky lepšími. V jiných případech lze kvalitu ještě dodatečně o něco zlepšit pořízením lepší kopie.

Právě tedy bylo doplněno celkem 30 snímků do následujících dílů: 4. díl (tři další snímky z Evropského kongresu mládeže v září 1942 ve Vídni), 5. díl (dva snímky), 6. díl (dva další snímky ze slavnostního zahájení ve Slaném v březnu 1943), 7. díl (sedm snímků: např. momentky z oslav narozenin A. Hitlera pořádaných v Třeboni a v Prostějově nebo ze srazu na protivínském zámku v květnu 1943), 8. díl (devět snímků: např. záběr z nástupu vlajkonošů na setkání pražské mládeže v Lucerně 19. srpna 1943 nebo František Teuner v rozhovoru s učni ze Škodových závodů v Plzni), 9. díl (tři snímky) a 10. díl (6 fotografií ze Strahova v září 1943). Kromě toho dalších původních 7 fotografií v horším stavu bylo nahrazeno o něco lepšími kopiemi stejného motivu. U popisků fotografií je záměrně zvolen postup, kdy je v zájmu lepšího rozlišení a vzhledem k omezeným technickým možnostem těchto stránek popisek pod fotografií čitelný až po nakliknutí a odpovídajícím zvětšení fotografie.
.