pátek 9. července 2010

Oficiální statistika potvrzuje plíživou smrt autochtonního obyvatelstva

Díky interpelaci poslaneckého klubu FPÖ, směrované aktuálně ministru pro sociální věci Hundstorferovi, nyní vycházejí jasně najevo alarmující a doposavad částečně nezveřejněné údaje, které poskytuje Statistik Austria k tématu porodnosti v hlavním městě Rakouska za rok 2009. Jsou to čísla, která mluví za sebe.
.
Tak například z celkového počtu 17.154 živě narozených dětí připadalo 53,8 procent (9.228) na matky, které samotné se narodily mimo území Rakouska. Ale naproti tomu pouze 44,8% rodících matek se v Rakousku narodilo a mělo rakouské státní občanství. Pouze na muslimské matky připadalo v loňském roce ve Vídni 24,64% všech porodů.

Z 11.763 narozených dětí, jejichž rodiče žijí v manželském svazku (68,6% všech porodů připadá na manželství a proto jsou zde k dispozici také údaje o otcích), připadá už jen pouhá jedna čtvrtina (25,97%) na rodiče, kteří oba dva pocházejí z Rakouska (v tomto čísle jsou započteni také přistěhovalci druhé generace!). A více než každé třetí dítě narozené v manželství mělo ve Vídni alespoň jednoho z rodičů muslimského původu.

Z podnětu FPÖ zpracovala Statistik Austria mnoho podkladů, z kterých také mj. vyplývá, že na jednu tureckou ženu žijící ve Vídni připadá průměrně 2,7 narozených dětí, zatímco u Vídeňanek narozených v Rakousku se tento počet pohybuje pouze u 1,0-1,1 dítěte. To tedy znamená, že s každou novou generaci se o polovinu redukuje původní, autochtonní obyvatelstvo.  (-lb-)

(Zdroj: tisková agentura APA – OTS)