úterý 27. července 2010

Postaveni před hotovou věc

Lukáš Beer
 Vnedělním rozhovoru pro deník Die Presse zastával rakouský lidovecký ministr zahraničí Michael Spindelegger pozici, že jeho země musí do roku 2030 přijmout kolem 100.000 migrantů. Jedině tak se prý dá efektivně předejít následkům přestárnutí a přirozeného úbytku současného obyvatelstva. Přistěhovalectví by se dle jeho slov nemělo přenechávat náhodě a mělo by se aktivně podporovat. Uvažuje se i o udělování tzv. červenobíločervené karty. Spindelegger se přitom opírá o novější prognózy, podle nichž bude bez aktivního přistěhovalectví stále klesat celkový počet obyvatelstva – ze současných 8,4 miliónů obyvatel Rakouska by se bez aktivního přistěhovalectví snížil jeho počet v roce 2075 na pouhých 5,7 miliónů. A již v roce 2030 by třicet procent občanů vykazovalo věk vyšší šedesáti let. To by samozřejmě bezpochyby znamenalo zhroucení sociálního a zdravotního systému země. Spindelegger společně s Hospodářskou komorou chce určit klíčové branže, „ve kterých přistěhovalce potřebujeme a chceme.“ Na dotaz deníku, z kterých zemí přistěhovalci mají přednostně přicházet, ministr uvedl , že „nejspíše“ ze zemí jihovýchodní Evropy.

Rakousko by podle něj přitom mělo zdůrazňovat svou atraktivitu v oblasti životní úrovně a šancí, kterým přistěhovalcům může nabídnout. V tomto směru by prý podporování přistěhovalectví v Rakousku dokonce mohlo posloužit za evropský vzor. Vybraní přistěhovalci mají dostat povolení k práci a k pobytu a mohou smět zůstat, jak dlouho chtějí. Možný by byl podle Spindeleggera „mix“ z mladých imigrantů, kteří ještě nemají děti, a pozdějšímu přistěhování rodinných příslušníků by samozřejmě také nic nestálo v cestě. Spindelegger také jmenoval dva základní předpoklady, které tito přistěhovalci musí splňovat: Ještě před usídlením v Rakousku by měli „trochu“ umět německy a – další zřejmě ne vždy samozřejmá záležitost pro mnohé "Novorakušany" – měli by respektovat ve své nové vlasti místní právní systém.
.
Spindeleggerovo stanovisko podpořil koaliční partner SPÖ. Kritiku ovšem sklidil od strany Zelených, kterým je 100.000 přistěhovalců do roku 2030 příliš málo. Už v roce 2007 Zelení hlásali, že Rakousko v příštím čtvrtstoletí potřebuje každý rok nejméně 30.000 „kvalifikovaných“ přistěhovalců, tj. tři čtvrtě miliónu imigrantů za období 25 let. Číslo jeden milión si člověk musí nechat vychutnat na jazyku – nejméně tolik dodatečných imigrantů by si totiž přistěhovalecká lobby přála mít v zemi v následujících 30 letech, samozřejmě vedle dnes již tak multikulturně přecizených aglomerací a za procesu současného vymírání autochtonního obyvatelstva a při relativně vysoké porodnosti migrantských generací, zejména těch z Balkánu a Turecka.

Nezbývá tedy nic jiného, než kapitulovat před pozvolným odumíráním už dnes tak biologicky značně oslabeného autochtonního obyvatelstva? Může být rezignace, kterou navenek signalizuje etablovaná politika, skutečně jedinou odpovědí na tento prioritní, ne-li přímo bytostný problém? Není jeden z průvodních a neodmyslitelných jevů současné a načrtnuté přistěhovalecké politiky, honosící se humánně znějícím slovem integrace, ve skutečnosti programovým zločinem na autochtonním obyvatelstvu a jeho kultuře, a není takováto imigrační politika ve svém důsledku nenásilným ale přesto genocidním počínáním? A především: existuje alternativní program, který by dokázal alespoň přibrzdit rozsah této katastrofy? Byl skutečně vyčerpán veškerý potenciál odpovídající rodinné a pronatální politiky, orientující se ovšem pouze a výlučně na autochtonní obyvatelstvo?

Jedno je již dnes jisté – co nejefektivnější ochrana před důsledky současného krizového vývoje se v budoucnu neobejde bez překonání dosavadních mentálních zábran, plynoucích navenek z falešných rádobyetických motivů. Bude třeba rozšířit své uvažování i mimo horizont ohraničený současnými konvencemi. Více než nápaditost bude však toto vskutku novátorské úsilí vyžadovat odvahu čelit nejrůznějším pokryteckým a neodůvodněným nařčením z rasistických pohnutek, a to bude zřejmě představovat jednu z největších překážek při prosazování myšlenek na cestě k záchraně střední Evropy.