úterý 22. února 2011

Autor se postavil proti rudé propagandě, teď ho napadají

V Novém Boru se rozhořel spor okolo novely Jana Tichého
Jan Šolc
Lokální drama, které se odehrává v Novém Boru už víc než dva roky, postupně přesáhlo hranice města, oblasti, dokonce i země. Vstoupily do něj také osobnosti naší kultury a veřejného života a na 23. únor je naplánováno dějství další. Činoherní studio Ústí nad Labem uvede v Novém Boru dramatizaci novely Jana Tichého „32 hodin mezi psem a vlkem“, která vzbudila zájem veřejnosti i kritiky. Ústečtí představí inscenaci v březnu i Praze v rámci přehlídky České divadlo 2011.(Detailnější informace o představení na portálu i-noviny, fotogalerie z představení.)

Autor je však skupinou místních odpůrců neustále napadán jenom proto, že si dovolil popsat poválečné události v českém pohraničí jinak, než jak nás rudá propaganda desítky let napájela. Na středu 23. února od 17 hodin svolávají do Grandhotelu Pražák v Novém Boru tiskovou konferenci údajně s cílem „zabránit narůstajícím snahám očišťovat válečné zločince“. Po půldruhé hodině se mají přítomní odebrat před městské divadlo, aby zde protestovali proti uvedení dramatu.

Potud všechno zákonné a nenapadnutelné. Oč jde, vyjeví až leták podepsaný Zbyňkem Cincibusem nejstarším, který hrubě zkresleně interpretuje předlohu i divadelní hru. O autorovi Janu Tichém tvrdí, že je „pronacisticky nakloněn“, děj dramatu je prý „goeblsovsky zpracovaný“ (uvádím včetně pravopisných chyb). Pisatel letáku volí urážlivé a skandální výrazivo. Přesto doporučuji autorovi, aby pisatele letáku nežaloval, velice by tím „iniciativní antinacistické skupině“ prospěl. Odpůrcům nepochybně záleží na vystupňované propagaci jejich zaujaté iniciativy a vleklý soudní proces by se jim hodil. Proto také opakovanými revokacemi svého protestu blokují jednací agendu zastupitelstva v neprospěch aktivit městu potřebnějších. Dovoluji si vyjádřit zastupitelům své uznání za jejich pevný a principiální postoj. Konečné posouzení hry by měli rozhorlení odpůrci ponechat bez randálu před divadlem na divácích.

Odpůrci dramatu i novely vyzkoušeli už všechno včetně útoků na čest autora i jeho otce. Osobně jsem pobouřen, s Janem Tichým jsem studoval a znám celou jeho tvorbu od studentských let, znám dobře i jeho rodinu a garantuju jeho čestnost a občanskou statečnost. Je zřejmé, že bude záležet jenom na novoborské veřejnosti, zda dopustí, aby byl slušný člověk a odpovědný literát dál štván a hanoben v popsaném smyslu.

Občané, možná už znechuceni nekonečnými spory, by neměli rezignovat. Jde i o pověst jejich města a nikdo by proto neměl stát stranou. Kdybych nebyl v uvedený den angažován jinde, určitě bych do Boru přijel. Vyzývám Boráky k osobní podpoře Jana Tichého jak na tiskovce, tak před divadlem. Proti Tichému se spojují síly, jejichž akce – jak jsem přesvědčen – cílí jinam, než deklarují.

PhDr. Jan Šolc
bývalý federální poslanec a politický poradce prezidenta V. Havla

(Přetisk článku je schválen autorem a původně vyšel v liberecké příloze MFD dne 19.02.2011)