pátek 6. května 2011

Chce si předseda FPÖ účastí na vzpomínkové akci 8. května vyžehlit své výstupy v Izraeli?

Prosincová cesta delegace Svobodných (FPÖ) v čele se svým předsedou do Izraele (Náš směr podrobně informoval v prosinci 2010 a lednu 2011) vyvolala svého času nepochopení a částečný nesouhlas ve vlastních členských řadách. Nejeden znechucený člen této politické strany zamýšlel na tuto kontroverzní cestu s podivným poselstvím reagovat po svém – navrácením stranické knížky. Zkrátka a dobře, původní záměr předsedy FPÖ, H. C. Stracheho, který se chce stát novým rakouským spolkovým kancléřem (a FPÖ v současné době zaznamenává v anketách volebních preferencí skutečně rekordní úspěchy), totiž prostřednictvím této cesty do Izraele přijmout odpovídající “rozhřešení” a tím jednou provždy ze sebe svalit podezření (a nařčení) z antisemitismu a sympatizování s pravicovým extremismem, se částečně obrátil proti němu samotnému.

Někteří jeho nepřirozeně působící nové sympatie k izraelské pravici a extremistickým názorům židovských osadníků chápali jako účelovou přetvářku, nemluvě o nesouhlasu s některými Stracheho výroky, které byly proneseny v Izraeli. Strache zde – naprosto v souladu s běžnou propagandou izraelské nacionalistické pravice – účelově stavěl vedle sebe problematiku islamizace evropského kontinetu s otázkami blízkovýchodního konfliktu a ohrožování izraelského státu islámskými teroristy.

Tuto neděli, 8. května, si svět připomíná 66 let, které uplynuly po kapitulaci Německa v roce 1945. Každoročně se při příležitosti tohoto výročí koná na vídeňském Náměstí hrdinů (Heldenplatz v centru Vídně) vzpomínkový akt na počest všech padlých a mrtvých 2. světové války. Organizátorem vzpomínkových akcí je “Vídeňský korporační kruh” sdružující pravicově orientované buršácké spolky. Interpretace “vzpomínání mrtvých” je přitom odlišná. H. C. Strache na tomto shromáždení promlouval naposledy v roce 2004, tehdy ještě jako šéf vídeňské FPÖ. Řekl asi před 350 účastníky, že 8. května si připomínáme všechny oběti války. Narozdíl od vězňů koncentračních táborů, kteří tento den chápali a pociťovali jako osvobození, však 8. květen pro milióny Němců, vyhnaných po ukončení války z vlasti, znamenal všechno jiné než osvobození, prohlásil tehdy Strache. Už tehdy ohlásili levicoví extremisté protidemonstraci, v rámci které se její účastníci neustálým pískotem, křikem a skandováním hesel snažili předsedu FPÖ akusticky utlumit.

Po 7 letech se H. C. Strache rozhodl na této akci znovu promluvit, tentokráte už jako předseda celostátní FPÖ. O čem bude ve svém projevu hovořit, lze těžko říci, mimořádná pozornost médií je v tomto případě zaručená. Nahlášená je opět protidemonstrace levicových extremistů, ale nechali se mezitím už slyšet i politikové některých parlamentních politických stran. Zelení hovoří o tom, že vzpomínání mrtvých 8. května není ničím jiným než oplakáváním porážky nacionálního socialismu a že Strache tam půjde “podpořit pravicové extremisty a neonacisty”, sociální demokraté zas Stracheho účast označili za skandální a požadovali její odřeknutí. Jako věcný argument má v neposlední řadě posloužit skutečnost, že vzpomínková akce je taktéž propagována na “neonacistických” internetových stránkách Alpen-Donau Info, které jsou v provozu od roku 2009 a paradoxně právě díky zpravodajství běžných médií si získaly slušnou návštěvnost a dostaly se do povědomí rakouské veřejnosti. (Provozovatelé stránek použili pro H. C. Stracheho v souvislosti s propagací vzpomínkového shromáždění 8. května označení “FPÖ-Führer Strache”.) O nechtěnou propagaci těchto internetových stránek se postarali zejména Zelení v osobě politika Karla Öllingera – ten v rakouských médiích v minulosti nesčetněkrát pranýřoval neschopnost rakouské justice zasáhnout proti provozovatelům stránek a snažil se najít spojitost mezi aktéry, kteří stojí za internetovým projektem, a FPÖ. K tomu, že se stránky dostaly takto do povědomí veřejnosti, přispělo např. i časté zpravodajství levicově liberálního listu Der Standard, jehož redakce se snaží projevy “neonacismu” monitorovat zdaleka více než jiný průměrný rakouský deník. Také “Dokumentační archiv rakouského odboje” (DÖW), který oficiálně dokumentuje projevy “neonacismu” a antisemitismu v zemi, o existenci zmiňovaných internetových stránek často referoval.

Účast H. C. Stracheho na vzpomínkové akci také ostře kritizovala izraelitská obec v Rakousku (IKG): “Tato nestoudná provokace ukazuje na spojení mezi politiky, kteří se podle platného rozhodnutí soudu dají označit za sklepní nacisty kvůli jejich blízkosti smýšlení k národnímu socialismu, a mezi těmi, kteří takovéto smýšlení otevřeně zastupují.”

Generální tajemník FPÖ Herbert Kickl kritiku účasti předsedy FPÖ ze strany Zelených, sociálních demokratů a izraelitské obce odmítl jako “pseudomorální rozhořčení levičáků” a připomněl, že vzpomínková akce uctívá všechny oběti, které zahynuly za 2. světové války. Nejedná se podle něj o “velebení nebo bagatelizaci národního socialismu a války” a místo toho jde podle něj o to, “abychom chápali strašné události oné doby jako varování pro přítomnost a budoucnost”. Kickl také na adresu očividně pravidelných čtenářů “neonacistických” stránek Alpen-Donau Info ve straně Zelených a mezi sociálními demokraty (SPÖ), kteří se zde neustále pokoušejí najít nějakou souvislost s FPÖ, prohlásil, že on narozdíl od některých politiků Zelených a SPÖ nebude přispívat k tomu, aby svým pseudomorálním chováním ještě zvyšoval návštěvnost stránek a tím dával ještě větší prostor šířit “blbosti z Alpen-Donau Info”.

Pozorovatelé se však zabývali tím, proč H. C. Strache po několikaleté přestávce opět na buršácké vzpomínkové akci hodlá promluvit, a vidí hlavní důvod v tom, že předseda FPÖ si tím chce u podstatné části členstva vlastní strany a jmenovitě u buršáckých spolků “vyžehlit” své výstupy v Izraeli na konci loňského roku, které se tehdy postaraly o značné iritace mezi Svobodnými. (-lb-)