čtvrtek 5. května 2011

Dr. theol. Paul Schulz: Nejsme žádný židovsko-křesťansko (-islámský) Západ

Ještě dnes tvrdí západní politici, že naše moderní společnost je židovsko-křesťanská (dokonce islámská). Takové tvrzení staví na hlavu vše, co se v oblasti duchovního vývoje v Evropě za posledních 2600 let odehrálo“. Tvrdit něco takového je podle Dr. Schulze zostuzováním kulturní tradice antiky, renesance, až po klasiku Goetheovu a vůbec celého sekulárního umění. Také troufalá křesťanská povýšenost nad evropskými dějinami by měla být prolomena. My nejsme Islám My nejsme Papež! Jsme víc, než náboženské panství v Evropě! Jsme svobodně myslící sekulární Západní kultura!

Zítra, v pátek 6. května 2011, bude o těchto tématech přednášet v německém Frankfurtu nad Mohanem známý teolog a "evangelický kacíř" (jak je mezi poučenou veřejností také občas nazýván) dr. theol. Paul Schulz. (Zdroj: Zvídavý Vincenc).