pondělí 19. března 2012

Druhé nejvýznamnější noviny nacionálněsocialistického Německa měly relativně vysokou intelektuální úroveň

Informační úvod k překladu článku Hanse Ermana („V Protektorátu“), který vyšel v lednu 1943 v týdeníku „Das Reich“
Po svém prvním vydání dne 26. května 1940 se týdeník Das Reich postupně stal druhým nejvýznamnějším tiskovým orgánem Německa, ihned po deníku Völkischer Beobachter. Už původně plánovaný náklad pro první vydání ve výši 100.000 exemplářů musel být hned dodatečně zdvojnásoben a do března roku 1944 stoupl náklad až na 1,4 miliónu exemplářů. Oblíbené a úspěšné noviny, které vycházely každý týden dokonce až do 22. dubna 1945, měly relativně vysokou intelektuální úroveň a zaměřovaly se v první řadě na elitu, inteligenci a střední vrstvy země. Určitým vzorem tvůrců listu byly noviny typu anglického The Observer a jejich záměrem bylo zajistit větší vliv na německou inteligenci. Každý týden pro ně psal úvodník říšský ministr pro národní osvětu a propagandu Joseph Goebbels.

Už samotný iniciátor projektu, Rolf Rienhardt, usiloval o to, aby týdeník získal vysokou novinářskou úroveň a stylem psaní se poněkud odlišoval od běžného propagandisticky jednotně vytvarovaného tisku. Rienhardt, vedoucí štábu ve správním úřadu nacionálněsocialistického tisku, předložil svůj koncept již roku 1937. Max Amann, říšský vedoucí pro tisk NSDAP a prezident Říšské tiskové komory, prohlásil o konceptu novin: „Noviny nemají být jedny z mnoha novin a časopisů, nýbrž mají být vedoucím velkým politickým týdeníkem, který bude pronikavě publicisticky reprezentovat Německou říši stejně účinně v tuzemsku i zahraničí.“ Amann byl mimochodem člověkem, kterému Adolf Hitler diktoval druhou část svého Mein Kampf a on jí sepisoval na psacím stroji. Od roku 1925 postupně přebudoval nakladatelství Franz-Eher-Verlag v ústřední nakladatelství NSDAP a vyformoval z něj průbojné tiskové impérium, ve kterém mj. vycházel Völkischer Beobachter a tiskový orgán SS Das schwarze Korps. Později v něm začal vycházet i týdeník Das Reich.

Na koncept novin se dívali pozitivně i představitelé německého hospodářství, kteří potřebovali seriózní noviny pro svou reklamu v zahraničí. Šéfredaktor Mündler sestavil pro svůj list skupinu prominentních autorů, kteří se měli vyznamenat svými novinářskými kvalitami, a získal si celou řadu renomovaných novinářů, kteří předtím pracovali pro jiné vedoucí listy, a to samozřejmě ještě i před převzetím moci v roce 1933. Noviny se vyznačovaly vysokou kvalitou příspěvků zejména v rozsáhlém kulturním zpravodajství. Nenalézala se v nich jednoduchá propaganda, jako v běžném tisku, myšlenky nacionálního socialismu se tu pojímaly intelektuálním způsobem.
(-lb-) Zdroj