pátek 15. března 2013

Před 70 lety: Slavnostní zahájení činnosti Kuratoria ve Slaném

Aktualizace 6. dílu seriálu o Kuratoriu
Před 70 lety, 13. března 1943, byla ve Slaném slavnostně zahájena činnost
Kuratoria pro výchovu mládeže. 200 účastníků výcvikových
táborů nastoupilo na přehlídku před městským divadlem.
V předvečer čtvrtého výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava, přesně řečeno v sobotu 13. března 1943, byla oficiálně zahájena činnost Kuratoria, kdy se v budově městského divadla ve Slaném uskutečnil při této příležitosti významným slavnostní akt. Kuratorium sice bylo založeno na konci května 1942, ovšem oficiálně svou činnost zahájilo po absolvování intenzivní přípravné fáze až o deset měsíců později. Na manifestaci vystoupil generální referent Kuratoria dr. František Teuner s programovým prohlášením, ve kterém mj. hovořil o "kulturní a rasové blízkosti Čechů k Němcům". Předně ale hovořil o cílech této nové organizované výchovy české mládeže, která musela plnit předpoklad, "že jen tehdy budeme moci mládeži prospívat a pro ni pracovat, jestliže naše výchova neuchýlí se od vytčeného cíle, totiž vychovávat Říši i vlastnímu národu slušnou, povinností dbalou, schopnou, ukázněnou a zdravou generaci. V tom je naše vlastenectví, v tom je i náš socialismus, v tom je náš poctivý i zdravý poměr k životu a práci". Vyzdvihl také žádoucí ctnosti nové české mládeže, které měly být "radost místo zoufalství, sebevědomí místo otrokářského přikrčení, kázeň místo anarchie, mravnost místo zvrhlictví, láska místo zákeřnictví, povinnost a čest místo zahálky a nectností“. Českým "dívkám a jinochům" zaslal pozdravy do Slaného i státní sekretář K. H. Frank.

O této události podrobně informoval 6. díl seriálu "Nedokončená pouť Kuratoria". Nyní byl tento text, který původně vznikal na Našem směru před třemi a půl roky, aktualizován (doplněny některé další pasáže projevu generálního referenta Teunera ve Slaném), byly provedeny úpravy textu, ale také i fotomateriál prošel menším grafickým zkvalitněním. Tento rok uplyne 35 let od úmrtí Františka Teunera. (-lb-)