neděle 3. března 2013

Letošní vzpomínková akce v Ennsu za účasti referentů z Brna

Hovoří hornorakouský zemský předseda SLÖ Peter Ludwig.
(Foto: Lukáš Beer)
V pátek 1. března v odpoledních hodinách proběhlo v zámeckém parku v Ennsu uctění památky 54 zastřelených civilistů ze dne 4. března 1919, které každoročně probíhá z podnětu hornorakouského zemského svazu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku (SLÖ). I přes nepříznivé počasí se pietního aktu zúčastnil velký počet hostů a pamětníků. Po položení věnce u památníku zastřelených obětí, zřízeného na tomto místě v roce 1932, se chopil slova zemský předseda SLÖ pro Horní Rakousko, ing. Peter Ludwig. V prostorách zámku pak proběhla přednáška letošního referenta vzpomínkové akce, vydavatele Pavla Kamase z Brna, která byla posluchači přijata s mimořádnou pozorností. Kamas ve svém projevu poukázal mimo jiné také na skutečnost, že sudetoněmecké kruhy jsou, co se týče historiografie období Protektorátu, ve svých poznatcích v mnoha směrech pozadu za nejnovějším, objektivnějším stavem historického bádání, dokonce i ve srovnání s novými studiemi některých oficiálních českých historiků. Spoléhají se ovšem, co se týče dějin Protektorátu, nekriticky na četné, ještě v 90. letech ze strany české oficiální historiografie zastávané mýty. Samotné vystoupení letošního referenta vyvolalo velký zájem posluchačů v navazující diskusi, které se vedle Pavla Kamase zúčastnil za Náš směr také šéfredaktor Lukáš Beer. Poslankyně rakouského parlamentu (Národní rady) Anneliese Kitzmüllerová, jež se této akce zúčastnila ve své funkci mluvčí vyhnanců za politickou stranu FPÖ, propůjčila svou účastí setkání důstojný rámec. Náš směr přinese o tomto setkání bohaté a podrobné textové a obrazové zpravodajství. (-lb-)