čtvrtek 13. srpna 2015

Martin Konvička není žádným „nacistou“, ale poslušným sluhou sionismu z oddělení vulgární antiislamistické sekce

Právě proto mu mainstreamová média v ČR poskytují relativně velký prostor 
Lukáš Beer
Tisíce Čechů se na sociálních sítích naivně chytají na takovýchto 
nesmyslných výtvorech z kuchyně antiislamistických hnutí, jako 
je "Islám v ČR nechceme" a "Blok proti islámu".
Čulíkovy Britské listy (BL) bojují poslední měsíce se skomírající přízní čtenářů – i mnoho dosavadních „levicových“ sympatizantů je znechuceno zejména okatě protirusky tendenčními „analýzami“ a texty hlavního dopisovatele Karla Dolejšího a odmítá už BL vůbec brát vážně. K tomu se poslední měsíce přidává extrémní prouprchlická propaganda, nemající na českém webu snad žádné obdoby. Ale momentálně si nedovedu vybavit dokonce ani žádné německojazyčné levicově-liberální médium, které by v takovéto intenzitě a někdy s takovou naivní průhledností propagovalo "obohacování evropských zemí" domnělými a skutečnými uprchlíky z rozličných částí světa, jako tak činí Čulíkův web. Ale posoudit to může koneckonců každý sám za sebe.

Daniel Veselý je kmenovým autorem BL, který se ve svých příspěvcích fokusuje – mnohdy solidním způsobem – na otázky blízkovýchodních vztahů, ač provenience jeho světonázoru je taktéž očividná. Ale přinejmenším je nutno konstatovat, že jeho příspěvky na téma izraelsko-palestinské problematiky mají inteligentní úroveň a obsahují často i pádnou argumentaci. Na reputaci mu ovšem žalostně ubírá mj. i jeho aktuální postřeh, týkající se postavy Matina Konvičky – jedné z vedoucích osobností „českého“ antiislamistického hnutí, těšícího se velké publicitě i v mainstreamových médiích.

Netipoval bych Veselého na člověka, který dezinformuje a vynáší své bludy o „nacismu“ vědomě, spíše bych je ho výroky připisoval jeho naivitě a neznalosti, nebo dokonce nevzdělanosti. Veselý totiž považuje resp. označuje Konvičku za „otevřeného nacistu“. A činí v souvislosti s ním tento závěr: „Mám za to, že podobní jedinci by měli být izolováni na mediálním okraji jako obskurní a extrémistické figurky, byť nejsem zastáncem toho, aby je sdělovací prostředky ignorovaly úplně. To by jim jistě mohlo nasadit gloriolu mučedníků a řady IVČRN a Bloku proti islámu by mohly o to více nabobtnávat stejně nebezpečnými frustráty, jako je sám Konvička“, píše Veselý, aniž by se pokusil v klidu o něco vážněji zamyslet nad svými slovy v předchozí větě, kterými – ač si to sám moc dobře neuvědomuje – zas nemá od pravdy tak daleko, jak by se mohlo zdát. Dříve, než si řekneme proč, ocitujme jinou pasáž z článku Daniela Veselého, kde se říká: „Blok proti islámu má k dispozici potenciální elektorát skládající se z petentů Konvičkovy petice, jichž je nyní 180.000, a ambice spojit se s dalšími xenofobními hnutími, jako jsou Úsvit a Svobodní.“

Úspěch jeho iniciativy má hodně do činění s publicitou, to sotva někdo může popřít. O kom se mluví a píše v mainstreamu, ten teprve může něčím být. Jinak si ani neškrtne.

Konvička pronesl spousty skutečně nenávistných poznámek na adresu muslimů a islámu, hovořil skutečně o zařizování koncentráků a o „namletí muslimů do masokostní moučky“. A Daniel Veselý pod vlivem zažitých stereotypů – a řekněme si to natvrdo – i proto, že nemá absolutně žádné znalosti o nacionálněsocialistické ideologii, kterou nazývá „nacismus“, vyrábí z primitiva Konvičky (který na svém blogu kupříkladu docela vážně doporučuje sexuální styky etnických Čechů s „Romy“ za účelem vzájemného porozumění) hned „otevřeného nacistu“. Čte vůbec Veselý Konvičkovy příspěvky a jeho blogy? Je mu známo, jak se tento "nacista" staví k propagaci homosexuality, a ví, že tento "nacista" je vášnivým vyznavačem "lepších zítřků liberální demokracie"?

Martin Konvička není žádným „nacistou“, ale poslušným sluhou sionismu z oddělení vulgární antiislamistické sekce. A jeho práce mu jde dobře. Veselý mu svým aktuálním článkem chtě nechtě poskytl také dobrou službu.

Na jedné straně se Veselý neveze v této naivní představě o „nacismu“ v České republice zdaleka sám, takovýchto hlupců existují u nás statisíce. Na straně druhé ale překvapuje, že právě člověk takto kriticky sledující vývoj na Blízkém východě a zároveň člověk vidící jisté souvislosti na poli oficiálních česko-izraelských vztahů, nebyl doposud schopen odhalit podstatu konkrétních explicitně antiislamistických iniciativ v Evropě a jejich napojení na sionistickou politiku a zájmy izraelského státu. Anebo to nechce snad ani vidět?

A pak by si mohl Daniel Veselý po nějakém to rozjímání položit sám otázku, proč Martina Konvičku některá mainstreamová média „neizolují na mediálním okraji jako obskurní a extrémistické figurky“.

Kdyby měl Martin Konvička skutečně něco společného s nacionálním socialismem, neštěkl by po něm ani jeden novinářský pes a neposkytoval by jeho názorům prostor ve formě interview.