pondělí 10. srpna 2015

Za tvůrce „uprchlické pašerácké kampaně“ made in USA se vydávají na vlastních webových stránkách náhodně vygenerované profily lidí

V podobném duchu jako následovně Tomáš Lindner na stránkách časopisu Respekt prezentovala údajný „projekt německých aktivistů z Berlína“ nazvaný Fluchthelfer.in (Náš směr o této iniciativě již obsáhle psal) i jiná média v německy mluvících zemích, zejména ta levicově-liberální – Tomáš Lindner píše:

"Jedno pěkné německé slovo zní “Fluchthelfer”: je to člověk, který pomáhá svému bližnímu na útěku. Užívaným se stalo zvlášť v době studené války, kdy “Fluchthelfeři” pomáhali východním Němcům v útěku za západní svobodou a blahobytem. Jednali protiprávně, ale morálního hlediska to byli hrdinové zasluhující státní vyznamenání. V Německu nyní vznikla nová iniciativa, která se snaží starý koncept oživit. Jedete z dovolené v Itálii zpět domů? Proč do svého auta na severu Itálie nenaberete člověka, který chce v Německu, u svých známých a příbuzných, požádat o azyl? Prchá ze Sýrie nebo z Eritreji, takže má k útěku dobrý důvod, tak proč by pro něj měly schengenské hranice platit, když pro vás neplatí? Vezměte ho do auta a jeďte – to aspoň radí web fluchthelfer.in, kde najdete i skvěle propagační video z cest postaršího německého páru přes Alpy. Dává i právní tipy pro případ, že vás policie zadrží a doporučuje, jak se na cestu připravit."

Skutečností je, že iniciativa v Německu až tak nadšeně, jak by si to strůjci tohoto projektu představovali, přijata nebyla. Alespoň soudě podle poměru příznivých a odmítavých komentářů či hodnocení pod Lindnerem vychvalovanými videi, jež byla zveřejněna také na sociální síti Youtube. Ovšem, kdo by se domníval, že za touto kontroverzní kampaní vězí nějací němečtí „levicoví“ aktivisté, lehce sedl na lep americkým agenturám, které za ní ve skutečnosti stojí. Němci, jimž se kampaň příliš nelíbí, pak na různých internetových fórech a sociálních sítích kritizují logicky „levicové sluníčkáře“ (jak by asi mělo v českém jazyce znít analogické označení „linke Gutmenschen“) a nevidí přitom, že oni údajní iniciátoři kampaně, o kterých obsáhle referovala německá levicově-liberální média jako např. Die Zeit, ale i zpravodajský magazín Der Spiegel, budou jen především nastrčenými loutkami svých transatlantických chlebodárců, sedících za oceánem.

Zmíněná německá média hovoří v této souvislosti ale o „skupině aktivistů“ a „kolektivu umělců“, který si říká „Peng“. Ti jsou prezentováni jako lidé stojící za „Fluchthelfer.in“. Německá Wikipedia prezentuje „Peng Collective“ jako „skupinu umělců, aktivistů, řemeslníků a vědců z Berlína“, která „vytváří subversivní akční umění s cílem motivovat civilní společnost k odvážnějším kampaním“.

Kdo jsou ale tito aktivisté a „umělci“ konkrétně, kolik jich vůbec je?

Na vlastních internetových stránkách Peng Collective sice člověk, který by se chtěl o těchto lidech dozvědět něco více, nalezne položku „Team“ – při každém novém rozbalení stránek zde ale najde pokaždé několik jiných smyšlených profilů, životopisů a jmen, náhodně vytvořených a doplňovaných generátorem „Random User“. Fotografie profilů pocházejí ze zdroje www.randomuser.me. Kdo si dá tu práci a vyvolá si profily několikrát po sobě, zjistí po nějaké době, že ke stejné fotografii je přiřazeno zase jiné jméno a jiný životopis.

Umělecký "gag"?

Praví tvůrci kampaně si raději zachovávají anonymitu. (-lb-, zdroj: info-direkt.at)