neděle 9. srpna 2015

Změna stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení na mrtvém bodě: Nyní je na řadě zemský soud

Poté co již v květnu rejstříkový soud při městském soudě v Mnichově zamítl kontroverzní změnu stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), nedostala se záležitost dál ani po dodání vyjádření ze strany SL, ke kterému bylo toto vyzváno. Změna stanov, usnesená koncem února spolkovým shromážděním SL, není nadále právoplatná, protože registrační soud nyní přihlášku změny stanov odložil stranou. Námitky předložené protivníky, týkající se vyškrtnutí zasazování se o restituci a o „znovuzískání vlasti“ jako účelů spolku krajanského sdružení, byly soudem zjevně přeci jenom považovány za natolik závažné, že nechtěl učinit žádné rozhodnutí, nýbrž toto přizpůsobí až výsledku řízení, jež je soudně projednávané u zemského soudu v Mnichově. Jednání u tohoto soudu bylo stanoveno na 3. listopadu.

Dokud toto řízení nebude uzavřeno, nemůže krajanské sdružení jednat ve smyslu změněných stanov. Protivníci změny stanov také požadují, „aby úřadující vedení SL dodržovalo platné stanovy“. Ve svém usnesení o odkladu uvádí registrační soud také argumentaci krajanského sdružení, zastupovaného advokátem Florianem Herrmannem. Podle něj se v případě změny stanov nejedná o „žádnou změnu podstaty účelu spolku“, a proto není nutný souhlas všech členů dle paragrafu 33 Občanského zákoníku. Tento ovšem vůbec nijak nerozlišuje mezi změnou podstaty (jádra) nebo ostatních částí účelu spolku. Naopak § 33 jednoznačně stanoví: „K usnesení, jež má za obsah změnu stanov, je potřebná tříčtvrteční většina odevzdaných hlasů. Ke změně účelu spolku je potřebný souhlas všech členů.“ Ve spolkovém shromáždění nebylo mimochodem dosaženo této většiny, nýbrž jen souhlasu se změnou stanov o výši 71,8 procent.

Již 4. srpna (po redakční uzávěrce tohoto vydání) se má u zemského soudu konat jednání, jež v této souvislosti nebude bezvýznamné. Zde půjde o vydání členské listiny SL. (Aktualizace: Podle informací, které včera poskytl redakci Witikobund, jehož zástupci jednání v úterý sledovali, rozhodne ve věci členské listiny zemský soud 25. září. – Pozn. NS)

Tento text byl redakcí listu “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 6. srpna 2015.