středa 2. března 2011

Desetinu rakouského obyvatelstva tvoří cizinci a připadá na ně přitom jedna čtvrtina trestných činů

Češi figurují na 13. místě mezi zahraničními a cizími pachateli
V prosinci loňského roku se na rakouskou lidoveckou ministryni vnitra Marii Fekterovou obrátili poslanci FPÖ s interpelací ohledně podílu na celkovém množství trestních činů z hlediska původu pachatelů, tj. jednak domácích přistěhovalců a jednak zahraničních „turistů“. Nyní byly prezentovány zajímavé výsledky. V roce 2010 bylo vypátráno celkem 239.954 podezřelých z trestných činů, z nichž 69.188 osob nemělo rakouské státní příslušenství – to odpovídá podílu 28,8%. Z toho se v 9.693 případech jednalo o „turisty“, tj. osoby ze zahraničí, které se přechodně nacházely na území Rakouska. 8.524 podezřelých z trestného činu si předtím v Rakousku zažádalo o azyl.

Podíl cizinců na celkovém obyvatelstvu Rakouska činí přitom „pouze“ 10,7%. Odečteme-li od celkového počtu cizinců podezřelých z trestného činu zahraniční turisty, znamená to, že na jednu desetinu rakouského obyvatelstva, kterou tvoří cizinci, připadá více než jedna čtvrtina všech trestných činů. Tím se jednoznačně vyvrací tvrzení mainstreamových médií, podle nichž cizinci přicházející do Rakouska nejsou „více kriminálnější“ než domácí obyvatelstvo.

Velmi zajímavý je také žebříček nejvíce zastoupených národností (resp. občanů určitých zemí) na trestných činech spáchaných v loňském roce v Rakousku. Na prvním místě mezi cizinci stojí paradoxně a poněkud překvapivě občané, jejichž „národnost“ je uváděna jako Německo (8.624; původ z Německa však nevypovídá nic o skutečném etnickém původu těchto osob). Na druhém místě se jednalo o Srby (7.552) a na třetím o Rumuny (6.594). Dále pak následují 4. Turecko, 5. Bosna-Hercegovina, 6. Polsko (3.012), 7. Rusko, 8. Maďarsko, 9. Slovensko (2.363), 10. Chorvatsko, 11. Nigérie, 12. Bulharsko (1.247), 13. Česko (1.243), 14. Makedonie a na 15. místě Itálie (1.028). (-lb-)

Zdroj: http://www.unzensuriert.at/