středa 1. června 2011

Kuratorium pro výchovu mládeže ve filmových týdenících

Malé doporučení jako doplnění k vytvářenému seriálu o Kuratoriu pro výchovu mládeže: v současné době lze na uživatelském kontě Reichsprotektorat na portálu Youtube zhlédnout několik záznamů z filmových týdeníků z let 1939-1945, ve kterých byla zachycena mezi jiným i činnost organizace české mládeže v Protektorátu od roku 1942. Nejzajímavější se jeví filmová zpráva ze září 1943, ve které divák spatří záběry z pražských ulic a ze sportovního zápolení na Strahovském stadioně, kde tehdy před 60.000 českými diváky, ale i německými hosty, vyvrcholil dvoudenní program Dnů české mládeže. Na závěr programu promluvil před diváky a shromážděnými sportovci předseda Kuratoria, ministr Emanuel Moravec. I přes úzkostlivé snahy londýnské emigrace a šeptané propagandy přesvědčit Čechy a jmenovitě Pražany, aby tuto významnou akci Kuratoria pokud možno co možná nejvíce bojkotovali, projevily tisíce obyvatel hlavního města Protektorátu živý zájem o tento program. (Podrobné informace přináší 10. díl seriálu).

Mezi dalšími záznamy se také nachází reportáž z výstavy dětských hraček, které mladí Češi vyráběli mj. i pro děti německých vojáků bojujících na frontě - podrobně se o výstavě a akci Kuratoria píše ve 14. části seriálu. Dále pak filmové záběry z 3000. představení kulturně vzdělávací akce Kuratoria Umění mládeži, o které se lze něco bližšího dočíst ve 20. části seriálu. Jedna krátká reportáž se vrací k zimním radovánkám, které pod hlavičkou Kuratoria byly pořádány pro českou mládež, stejně jako lze nahlédnout na jednu z protibolševických manifestací. Z počátku roku 1945 jsou záběry pořízené mezi příslušníky české zemědělské mládeže povolané Kuratoriem na zajišťovací práce budování zákopů “proti bolševickému náporu” na východní hranici Říše. (-lb-)