středa 13. února 2013

Rolf Kapp: „Mírové dílo Adolfa Hitlera“

Nakladatelství guidemedia etc právě příchází s prvním titulem své nové knižní edice „Retro“
Lukáš Beer
Těm, jež mají alespoň nějakou představu a přehled o publicistické činnosti spadající do období Protektorátu Čechy a Morava, nezvoní v hlavě poplašné zvonky v momentě, kdy se seznamují s obálkou nového útlého titulu, který právě vydává brněnské nakladatelství guidemedia etc. Jednoduše vědí, která bije. Laická veřejnost by při pohledu na obálku s vyobrazeným Adolfem Hitlerem a názvem útlého sešitu Mírové dílo Adolfa Hitlera mohla ovšem poněkud znejistit, ne-li se pohoršovat – jedná se snad o nějaký špatný vtip nebo o záměr mystifikovat čtenáře? Lze snad jméno člověka, který je dnes považován vůbec za největšího válečného štváče, agresora a ničitele lidských dějin, spojovat jedním šmahem s nějakým „mírovým dílem“?

Bylo zcela záměrem nakladatelství otevřít svou novou knižní edici „Retro“ právě znovuvydáním tohoto titulu, který se na českomoravských knižních pultech objevil poprvé již v roce 1942. V prosinci loňského roku přišlo vydavatelství guidemedia etc nejprve s obsáhlou knihou, seznamující čtenáře s doslovným zněním vybraných Hitlerových projevů z období první poloviny 2. světové války. Útlá publikace „Mírové dílo Adolfa Hitlera“ na tuto knihu vhodně tematicky navazuje, ačkoliv se kvalitativně rozhodně jedná o naprosto jiný druh literatury - nemluvě o stránce kvantitativní, tj. o rozsahu díla. V tomto případě jde totiž pouze o dobovou propagandistickou publikaci čerpající z textu německého autora Rolfa Kappa, která měla protektorátním příslušníkům osvětlovat úmysly a záměry německého Vůdce, spočívající v mírovém budování Říše, kterémuž válka může jedině škodit.

Jak přesvědčivě ale publikace svého času svými argumenty dokázala zapůsobit na české čtenáře z Protektorátu, se z historických zdrojů nedovídáme. Nicméně ten dnešní český čtenář si o tom může učinit svůj vlastní úsudek, aniž by musel tuto publikaci zdlouhavě shánět po antikvariátech a vydávat za ní nekřesťanské peníze. Nutno připomenout, že ve srovnání s jinými dobovými politickými publikacemi a knižními tituly se případnému zájemci originální vydání „Mírového díla“ bude shánět i obtížně a rozhodně ne každý bude ochoten zaplatit za čtyřicet stránek textu a fotografií čtyřmístnou peněžní částku. Tato vysoká prodejní cena v antikvariátech je podmíněna omezenou dostupností zachovalých výtisků tohoto titulu.

Co ale vlastně bylo jeho obsahem? Publikace českého čtenáře na pár desítek stránkách stručně a přehledně seznamovala s významnými kulturními, architektonickými, dopravními, volnočasovými, průmyslovými a vědeckými díly jednoho národa, vybudovanými během krátkého mírového období nacionálněsocialistického zřízení. Většině z nás se v této souvislosti určitě vybavuje zejména výstavba rozvětvených říšských dálnic.

Autor textu se v návaznosti na výčet těchto budovacích projektů ptá, zda mohl mít Adolf Hitler vůbec zájem na tom, toto v rekordně krátkém čase vykonané „mírové dílo“ kvůli válečným podmínkám nejen ohrozit ve svém pokračování, ale především jej vystavovat riziku úplného zničení válkou. Dr. Kapp s pomocí obrazového materiálu ilustruje objem této práce, určené užitku co nejširších vrstev německého obyvatelstva, a zároveň polemizuje s nepřátelskou propagandou, líčící Hitlerovo Německo pouze ve světle agresivního militarismu.

Konečný úsudek je ale samozřejmě ponechán na čtenáři samotném. Může si jej učinit stejně tak dnes, jako si jej mohl učinit před 70 lety. Zájemci o moderní dějiny, ale i sběratelé a všichni ti, kteří si chtějí učinit autentický obrázek o charakteru nacionálněsocialistické propagandy, proto toto cenově příznivé stručné dílko uvítají do svých knihovniček a mohou se těšit na další zajímavé a atraktivní tituly, které se v následujícím období v rámci této nové edice v knižní nabídce brněnského nakladatelství objeví.

Informace o novém titulu, o možnostech jeho zakoupení a ceně sledujte na stránkách nakladatelství guidemedia etc.