úterý 5. února 2013

Německá města trpí přílivem Cikánů z Balkánu

Čím lepší péče o cikánské přistěhovalce, tím větší jejich příliv
Přistěhovalectví Cikánů způsobuje čím dál větší problémy německým městům, píše aktuálně německý týdeník Junge Freiheit. Mnozí z přistěhovalců se přemísťují do městských čtvrtí, které jsou postiženy velkou nezaměstnaností. Obzvlášť se to týká měst Berlín, Dortmund, Duisburg, Hamburk, Hannover, Mnichov a Offenbach. V některých z těchto měst se příliv Cikánů z Rumunska a Bulharska od roku 2006 více než zešestinásobil. Protože se často jedná o nedostatečně vzdělané přistěhovalce, kteří žili už ve své vlasti v prekérních podmínkách, je problém tyto jedince zprostředkovávat na německém pracovním trhu. Komunám vznikají kvůli potřebě zajišťovat těmto lidem nouzové ubytování, lékařskou a sociální péči značné náklady. Hamburský senátor pro sociální oblast, sociální demokrat Detlef Schelde, požaduje silnější finanční podporu z Berlína. Obyvatelé postižených čtvrtí trpí především obtěžováním, nečistotou a bezohledností cikánských přistěhovalců. Tento týden se bude radit pracovní skupina Spolku a jednotlivých spolkových zemí o tom, jak by tato pomoc měla konkrétně vypadat.

Se značnými problémy se potýká město Duisburg. Pouze za poslední dva měsíce loňského roku se do města přistěhovalo na 600 Cikánů z Rumunska a Bulharska a tím se jejich celkový počet zvýšil na 6.200. Městský rozpočet je velmi zatížen péčí o tyto osoby a odhaduje se, že tento rok musí už beztak zadlužené město navíc vydat 18,7 milionů eur na tyto potřeby. Převážnou část těchto prostředků spolkne zdravotní péče a poskytování obytných prostor pro Cikány. Již v minulosti se městská správa pokoušela Cikány lépe integrovat. „Háček je ovšem v tom, že čím lépe naši práci v Dusiburgu děláme, tím více jich pak přichází a tím zvětšujeme sociální problém a naše ne zrovna mizivé finanční problémy“, komentoval to křesťanskodemokratický zástupce města. Němečtí sociální demokraté vyzvali spolkovou vládu, aby lépe finančně podporovala města s velkým počtem cikánského obyvatelstva. (-lb-)