úterý 24. srpna 2010

Minarety a „Vídeňská krev“

Minaret ve Vídni-Donaustadtu
Dvě příbuzná témata způsobují velký rozruch, ale pokaždé na jiné straně: čerstvý požadavek islámské organizace v Rakousku, aby každé zemské hlavní město v budoucnu mělo mešitu s minaretem, vyprovokoval k negativní reakci prakticky pouze politiky FPÖ, zatímco si samotná, už předtím odstartovaná předvolební kampaň jmenované strany ve Vídni naproti tomu vysloužila kritiku levicově liberálního tisku, obviňující FPÖ z koketování s rasismem.

Anas Schakfeh, prezident Islámského náboženského společenství v Rakousku, poskytl předevčírem při příležitosti blížícího se plánovaného odchodu z této funkce interview Rakouské tiskové kanceláři (APA), ve kterém směle formuloval své vize do budoucnosti. Řekl, že každé hlavní město jednotlivých spolkových zemí by z dlouhodobého hlediska mělo obdržet mešitu včetně minaretu: „Mešita by se neměla skrývat. Protože skrývané věci jsou vždy problematické a podezřelé. Nechceme být problematičtí ani podezřelí, ale chceme být normálními občany země. Dlouhodobě se lidem nedá zakázat, aby uplatňovali svou opravdovou náboženskou svobodu, která je chráněná ústavou.“ Připustil, že o „vybavení“ věží a o jejich výšce se dá ještě mluvit a že není „bezpodmínečně nutné“, aby byly vybaveny tlampači, z kterých by se v rakouských městech ozývaly modlitební výzvy muslimů, postačily by prý zvukové nahrávky. Dále argumentoval, že v Rakousku se v současné době nachází kolem půl miliónu muslimů a pro ně prý už stávající počet modliteben nestačí. Schakfeh, kterému příští rok vyprší funkční období prezidentství ústřední islámské organizace v Rakousku, vyslovil svou naději, že v budoucnu se cestou silnější prezence islámu v zemi (k čemuž má právě přispět výstavba mešit s minarety) podaří odstranit předsudky vůči islámu.

Svérázně reagoval představitel islámské organizace na požadavek rakouské vlády, aby v budoucnu všichni přistěhovalci ještě před svým příchodem do Rakouska ovládali částečně německý jazyk. Označil to za „neproveditelné“. Prý by to pro migranty znamenalo hned dvojnásobnou migraci – museli by totiž nejdříve dojíždět do jazykových kursů v hlavních městech ve své vlasti (nabídka kursů němčiny existuje prý v islámském světě pouze v hlavních městech). Vyslovil se také proti zákazu nošení burky, protože by to prý způsobilo isolaci postižených žen.

Dychtivost představitele islámu v Rakousku vyvolala nesouhlas FPÖ. Předseda strany H. C. Strache řekl, že sice považuje každé náboženství za svatou věc a že není proti zřizování dalších mešit v Rakousku, že ale nepovažuje za vhodné, aby tyto mešity byly zároveň vybaveny minarety, které podle něj symbolizují „vítězství“ a moc a nejsou skutečným náboženským symbolem. Navrhuje, aby bylo ve Vídni, kde žije největší část muslimů, provedeno lidové hlasování o této problematice. Za zarážející označil negativní postoj prezidenta islámské organizace k požadavku znalostí němčiny před vstupem migrantů na rakouské území. Každý zájemce o přistěhování do Rakouska by podle předsedy FPÖ měl přinejmenším signalizovat snahu ovládat místní jazyk a Strache pokládá za samozřejmé, že by o základní zvládnutí jazyka měl každý už z vlastní iniciativy usilovat.

H. C. Strache boduje u mladých (Foto: FPÖ)
Ostatní parlamentní rakouské strany k požadavkům ústřední islámské organizace mlčí. Sociální demokraté (SPÖ) mají ve vlastních řadách na komunální úrovni (zejména ve Vídni) řadu zástupců z řad migrantů z islámského světa, a proto se neočekává, že vídeňská SPÖ starosty Micheala Häupla se k Schakfehově požadavkům bude obzvlášť kriticky vyjadřovat. V říjnu tohoto roku proběhnou ve Vídni volby do místního parlamentu a předvolební kampaň běží již na plné obrátky. Sociální demokraté, Zelení a většina rakouských médií jsou něco přes týden „otřeseni“ aktuální předvolební kampaní vídeňské FPÖ, která nechala na tisících plakátech ve městě vedle portrétu H. C. Stracheho na velké ploše umístit slogan Více smělosti pro naši „Vídeňskou krev“ a pod ním text „Příliš mnoho cizího nedělá dobře nikomu“. Řada novinářů a politiků na to reflexně reagovala v tom smyslu, že jde ze strany FPÖ o cílenou nevkusnou provokaci a dvojsmyslnou narážku na slovník nacionálního socialismu. Představitelé FPÖ se brání tím, že mají na mysli známou komickou operetu skladatele Johanna Strausse a chtějí tím připomenout typickou atmosféru  a tradici těchto starých časů v monarchii. Předseda strany Heinz Christian Strache uvedl ve včerejším večerním rozhovoru pro televizi ORF ("Letní rozhovory"), že si moc dobře uvědomuje, že Vídeň v sobě nese také mnoho českého, maďarského a chorvatského vlivu a že „vídeňskou krví“ myslí právě ono soužití kulturně příbuzných národů.

H. C. Strache v posledním období získává na popularitě mezi imigranty pocházejícími ze Srbska. Předseda FPÖ je znám nejenom tím, že vyhledává příležitost setkávat se s mladými Rakušany například návštěvami diskotékových klubů, ale v poslední době i udržováním přátelských kontaktů se Srby ve Vídni, příležitostnými návštěvami srbských restaurací a lokálů, do kterých je provozovateli zván při různých akcích apod. Mladí Srbové považují tuto Stracheho náklonnost povětšinou za upřímnou a viditelně srdečnou, ale někteří jsou skeptičtí a domnívají se, že to je jen Stracheho kalkul, aby získal hlasy početné, spíše protiislámsky orientované srbské komunity pro svou stranu. Sociální demokraté zas naopak získávají sympatie velké části rakouských muslimů. (-LB-)