středa 4. srpna 2010

Aktualizace 9. dílu seriálu o Kuratoriu - 25 nových fotografií

Lukáš Beer
1.díl - 2.díl - 3.díl - 4.díl - 5.díl - 6.díl - 7.díl - 8.díl - 9.díl - 10.díl - 11.díl - 12.díl - 13.díl - 14.díl - 15.díl
V lednu 1943 začalo pražské nakladatelství Orbis s vydáváním ilustrovaných sešitů, které vycházely dvakrát v měsíci. Jednalo se o české překlady vybraných německých sešitů vycházejících ve „Válečné knihovně německé mládeže“ (Kriegsbücherei der deutschen Jugend) a „Erlebnis-Bücherei“ v nakladatelství berlínské společnosti Steiniger. Tyto sešity narazily u české mládeže na takový zájem, že nakonec bylo nutné zvýšit původní náklad z 10.000 exemplářů vždy jednoho titulu na 120.000 kusů a navíc musely být dotištěny předcházející díly. Za první půlrok produkce „Knihovny pro mládež“ (tedy do 30. června 1943) vyšlo celkem jeden a půl miliónu (přesně 1,440.000) výtisků.

Dne 12. července 1943 proběhlo v nakladatelství Orbis slavnostní vylosování soutěže, kterému bylo přítomno celkem 950 dětí a 70 dospělých návštěvníků (viz ukázkové fotografie). Samotné soutěže se zúčastnilo necelých šest tisíc českých dětí. O "Knihovně pro mládež" je podrobně pojednáno v 9. dílu seriálu Nedokončená pouť Kuratoria. Tento díl (resp. jeho podkapitola o Knihovně pro mládež) byl právě aktualizován. Bylo doplněno celkem 25 velmi kvalitních fotografií pořízených v Orbisu během slosování a prohlídky tiskárny dětmi, vypovídajících o spontánním nadšení nejmladších. Do textu byly doplněny též výňatky z dopisů českých dětí adresovaných nakladatelství Orbis. Franz Friedrich Rudl, generální ředitel nakladatelství Orbis, aktivně spolupracoval se Sicherheitsdienstem a Gestapem a zaslal zprávu o průběhu akce, s kterou byl ostatně velmi spokojen. Připojeny byly i jednotlivé nadšené výpovědi přítomných dospělých. Samotného slosování se neúčastnili žádní oficiální představitelé, neboť pořadatelé chtěli podnik v první řadě prezentovat jako soukromou akci Orbisu. Do propagace soutěže nebylo zapojeno přímo ani Kuratorium pro výchovu mládeže, ani školské učitelstvo, aby tak Knihovna pro mládež mohla na nejmladší české čtenáře působit přímo a bez vlivu dospělých a učitelů. I přesto byla poptávka po ediční produkci Knihovny velmi uspokojivá.

Na tomto místě ještě dodatečně malá omluva: nedopatřením se až do této chvíle vyskytovala v článku nepříjemná chyba, která předtím vznikla vzájemným přesunutím několika odstavců, jinými slovy: v poslední třetině textu bylo navzájem přeházeno několik odstavců. Chyba byla nyní odstraněna.