úterý 23. listopadu 2010

Další tunel s odškodňovacím fondem – tentokráte v Maďarsku

Není tomu dlouho, co se v tisku objevily zprávy o skandálu ve Spojených státech, kde byly odhaleny rozsáhlé podvody s vylákáním neoprávněného finančního obnosu z fondu, který je určen obětím holocaustu. Nyní se podobný příklad vyskytl v Maďarsku: odvolací soud v jihomaďarském městě Szeged minulý pátek odsoudil 55 obžalovaných, kteří si nepoctivým a podvodným způsobem přivlastnili „odškodnění“ z rakouského „fondu smíření“, který byl vytvořen za účelem odškodnění nuceně nasazených dělníků z období nacionálního socialismu. Soud na základě obžaloby vyslovil tresty odnětí svobody v trvání od desíti měsíců až pět let stejně jako peněžní tresty, jak o tom nedávno informovala maďarská zpravodajská agentura MTI. Rozsudky jsou z větší části pravomocné.

Obžalovaní v roce 2003 nepravdivě udávali, že jako Romové byli v období nacionálního socialismu donuceni k pracím na dnešním území Rakouska. Velkou část pachatelů tvoří analfabeti, neovládající čtení ani psaní. Tito byli organizátory celého podvodu navedeni k nepravdivým výpovědím, díky kterým si dotyční měli přijít neoprávněně k finančnímu odškodnění. Údajné „oběti nacistické diktatury“ touto cestou obdržely odškodňovací částku v rozmezí 1453 až 7630 EUR.

Jako původkyně celé akce byla odhalena předsedkyně romského menšinového poradního sboru, působícího v jihomaďarském městě Kalocsa. Minulý pátek byla tato funkcionářka pro několikanásobný podvod a padělání dokumentů odsouzena k pěti letům vězení.

Rakouský „fond smíření“ byl vytvořen v roce 2000 z iniciativy tehdejšího rakouského spolkového kancléře, lidovce Wolfganga Schüssela. Doposud bylo bývalým nuceně nasazeným z období nacionálního socialismu takto vyplaceno okolo 352 miliónů EUR.

Jewish Claims Conference a rakouské odškodňovací částky

V případě amerického skandálu, o kterém tento měsíc referovala světová média, hrají roli spolupracovníci velmi pokládané „Jewish Claims Conference“. Tato organizace měla dle obvinění pomáhat podvodníkům získat neoprávněně odškodňovací finanční prostředky. Obžalovaných je 17 osob, které od roku 1993 až po dnešek vyloudily celkem 42 miliónů dolarů, což odpovídá asi 30,5 miliónům EUR. „Jewish Claims Conference“ v lednu tohoto roku udávala, že dnes žije na světě ještě 516.700 lidí přeživších holocaust a 259.000 z nich prý žije pod hranicí chudoby (z toho naprostá většina v Izraeli -74.000 – a v bývalém Sovětském svazu – asi 90.000). Předsedou „rakouských pensionistů“ (tj. příjemců důchodů z Rakouska) v Izraeli a zároveň nejvyšším zástupcem obětí tzv. „Shoah“, které pocházejí z Rakouska, je Gideon Eckhaus. Rodák s Vídně ve věku 15 let sám s rodinou opustil v roce 1938 Rakousko směrem do Palestiny. Eckhaus už od roku 1994 vyjednává s pomocí „Jewish Claims Conference“ a za spolupráce židovské obce ve Vídni s rakouskými úřady o odškodňování. V lednovém rozhovoru s rakouským deníkem Der Standard vyjádřil Eckhaus zásadní nespokojenost s dosavadní výší odškodnění a prohlásil: „To nemůže být všechno.“

Pro ilustraci údaje z roku 1994: bývalý rakouský velvyslanec v Izraeli Herbert Kroll tehdy odhadoval, že Rakousko za celá uplynulá desetiletí vyplatilo „pronásledovaným z důvodu svého původu“ (tj. občanům Rakouska, kteří spadali pod rasově podmíněnou perzekuci) celkem 200 až 300 miliard šilinků, přičemž například jenom za rok 1993 se vyplatilo asi 8 miliard šilinků zhruba 30.000 příjemcům po celém světě, z nichž na osoby žijící v Izraeli připadlo 1,6 miliard šilinků. V roce 1994 žilo v Izraeli 5004 příjemců rakouských důchodů z odškodnění. Toto jsou údaje z let 1993/1994 a v dalších letech pokračovalo vyplácení v miliardových ročních částkách nadále.

V roce 1938 žilo v Rakousku ještě 250.000 Židů, dnešní rakouská židovská obec čítá asi 7000 lidí. Dle rozhodnutí téměř všech politických stran (jinak řečeno všech politických stran kromě FPÖ) bude Rakousko od roku 2011 po dobu dvaceti let ročně investovat 1 milión EUR do péče o staré židovské hroby a dalších 20 miliónů EUR pro tento účel vydá židovská obec v Rakousku (IKG), která však tyto prostředky čerpá z dalšího odškodňovacího fondu, který nese název Národní fond na odškodnění obětí nacionálního socialismu.
(-lb-, dle zpráv dpa, Der Standard, Kurier)