pátek 12. listopadu 2010

Obrázková aktualizace dosavadních dílů seriálu o Kuratoriu

1.díl - 2.díl - 3.díl - 4.díl - 5.díl - 6.díl - 7.díl - 8.díl - 9.díl - 10.díl - 11.díl - 12.díl - 13.díl - 14.díl - 15.díl - 16.díl
Desátý díl seriálu nyní obsahuje celkem 65 fotografií, které zachycují nejen
konání "Dne české mládeže" v září 1943 v Praze, ale i "Den branného otužování",
který ve stejnou dobu pořádala v Protektorátu Hitlerova mládež.
Takřka „v předvečer“ zveřejnění nového, 17. dílu seriálu Nedokončená pouť Kuratoria bylo právě nyní mírně aktualizováno několik dosavadních dílů doplněním obrazového materiálu. Desátý díl nyní obsahuje celkem 65 snímků, zachycujících pořádání Dnů mládeže v Praze v září 1943. Konkrétně bylo doplněno 5 nových fotografií. Současně s vrcholnými slavnostmi státní organizace pro výchovu české mládeže probíhal v městech Protektorátu také „Den branného otužování“ Hitlerovy mládeže. Na jaře roku 1942 vydal Adolf Hitler rozkaz, podle kterého se nově uspořádala předvojenská příprava německých chlapců v Hitlerově mládeži v rámci úzké spolupráce s Brannou mocí. Cílem byla praktická vojenská příprava chlapců do takové podoby, aby byli co nejlépe připraveni na své povolání k armádě. V závěrečné části kapitoly o „Dnech české mládeže“ nyní můžete naleznout i tři snímky z pořádání „Dne branného otužování“ HJ v Brně a v Praze.

V rámci konání "Dne branného otužování" HJ v září 1943
nechybělo ani vystoupení motorizovaných jednotek
Hitlerovy mládeže, tzv. "Motor-HJ".
V sedmé části seriálu jsou od nynějška 2 nové fotografie, které zachycují oslavy narozenin Adolfa Hitlera v dubnu roku 1943 v Praze. Zatímco Kuratorium pro výchovu mládeže pořádalo při této příležitosti vlastní slavnostní shromáždění, konaly se slavnosti výročí narozenin pochopitelně také v režii Hitlerovy mládeže, konkrétně na shromáždění v pražské Lucerně. Na jednom snímku dobré kvality je zachycena čestná lože s významnými hosty slavnosti, ke které byl pozván i předseda Kuratoria Emanuel Moravec. V osmém a třináctém dílu byly pak dále doplněny 2 fotografie z oslavy narozenin Emila Háchy v červenci 1943 a z divadelního představení v Národním divadle, kde se hrála "Prodaná nevěsta".

Vzhledem k tomu, že nová, dokonalejší technologie zpracování fotografického materiálu byla zavedena až od 15. dílu seriálu, čeká převážnou část fotografického materiálu dílů staršího data dodatečné „remástrování“. Proto prosím do té doby omluvte špatnou kvalitu některých snímků v dílech 2-14.Tato časově náročná úprava bude provedena až za několik měsíců, tj. po předběžném uzavření seriálu.
(-lb-)