úterý 1. května 2012

Exkluzivní informace: PRAVDA O WILHELMU ODEROVI - JEHO SYN WERNER SI CELÝ PŘÍBĚH "PŘIKRÁŠLIL"!

Redakce obdržela podrobnou informaci a rešerše od vídeňské badatelny zabývající se poválečnými procesy s válečnými zločinci. Badatelna se distancovala od tvrzení ICEJ.
Lukáš Beer
Historik dr. Winfried R. Garscha podal
NAŠEMU SMĚRU obsáhlé informace
o minulosti Wilhelma Odera, uložené v
rakouských archivech. (Foto: Spolkový
svaz rakouských antifašistů, odbojářů a
obětí fašismu - zde pan Garscha zastává
funkci vedoucího vídeňské pobočky).
Rakouský historik dr. Winfried R. Garscha zaslal včera redakci NAŠEHO SMĚRU velmi podrobné údaje a informace k osobě Wilhelma Odera (nar. 18. března 1905), které vycházejí z jeho podložených rešerší. Garscha je dnes spolupracovníkem Dokumentačního archivu rakouského odboje ve Vídni, kde zastává funkci vedoucího batatelských projektů v archivu, přičemž předmětem jeho zájmu je v první řadě "zacházení poválečného rakouského soudnictví s nacionálněsocialistickými zločiny" a dále také jsou to "německo-rakouské vztahy před rokem 1938 a po roce 1945". Je také vědeckým spolupracovníkem vedení Ústřední rakouské badatelny poválečné justice, na kterou NÁŠ SMĚR adresoval svou žádost o pomoc při ověřování tvrzení šířených v České republice prostřednictvím médií Wernerem Oderem a Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém (ICEJ). Z uvedené zprávy vyplývá, že tvrzení Wernera Odera a ICEJ jsou nepravdivá a záměrně přehnaná. SS-Oberscharführer Wilhelm Oder byl ve skutečnosti podřízeným Wilhelma Rosenbauma, který byl v roce 1968 jako velitel odsouzen k doživotnímu žaláři za masové střílení u polské obce Rabka. Rosenbaum jako nadřízený velitel jednou požádal Odera, aby mu pouze obstaral pistoli. Soudu se nepodařilo ani ze svědeckých výpovědí nikterak získat informace, podle nichž by se byl Wilhelm Oder podílel nějakým způsobem na masovém vraždění. V 60. letech byl otevřen nový proces, kde Wilhelm Oder figuroval jako svědek ohledně událostí v Rabce. Z dalších údajů o Oderovi uložených v archivech vyplývá, že obžaloba proti němu směřovala nikoliv z důvodů páchání zločinů, nýbrž ze zastávání takových funkcí, jako bylo členství v NSDAP a v SS. Tvrzení, podle nichž měl být Wilhelm Oder masovým vrahem, jsou jednoduše vymyšlená. Toto tvrzení přitom ochotně převzala před dvěma lety i Česká televize, která navíc uvedla nepravdivé tvrzení, že Wilhelm Oder byl "odsouzen k šesti letům nucených prací". (Více k tomu v překladu zprávy.) Dr. Garscha také nepřímo označil informace ICEJ diplomatickým způsobem za nedůvěryhodné. Napsal doslova: "Nechtěl bych reagovat na kvalitu historických informací na internetových stránkách Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, na které jste nám zaslal link, protože už jenom takové údaje jako např. že jeden poddůstojník SS umístěný v polském maloměstě měl vynalézt střílení do týlu, jsou určitě dobře míněné." (Pozn. "dobře míněné" znamená v německém jazyce významově záměrně míněné tak, aby vznikl lepší dojem ve smyslu požadovaného dojmu.)