čtvrtek 31. května 2012

Teunerovo zúčtování s první republikou a Masarykem

Český sebevědomý nacionalismus a český šovinismus nejsou dle Teunera totéž
MUDr. František Teuner (na fotografii vpravo) na shromáždění Vlajky v
pražské Lucerně, které proběhlo v prosinci 1940. Hovoří Jan Rys-Rozsévač.
Dr. František Teuner patřil ještě před svou érou působení v Mládeži Vlajky k ostrým kritikům první československé republiky a kultu prezidenta Masaryka. Teuner se ve svých výkladech nejraději obracel k mládeži. Své představy o novém uspořádání společnosti vyložil v letáku Národní mládež z roku 1934. V letáku navrhoval zrušit Senát a vytvořit stavovský parlament, v němž by byly zastoupeny jednotlivé profesní skupiny. Navíc chtěl ustavit stav duševních povolání, stav distribuční (obchod, peněžnictví, doprava) a stav vojenský. Škola za první republiky podle něj mládež jen kazila. Učitelé prý byli Masarykovi otrocky oddaní a ovlivňovali v jeho duchu vesnice a města. Pěstovali kult malosti a prostřednosti. Pouhé dvě hodiny němčiny neumožňovaly poznat německou kulturu. Žádal, aby děti byly už od školky vedeny k „sebevědomému nacionalismu“, aby byly ze školy vymýceny psychotechnické experimenty, také marxismus a protináboženské tendence. Teuner byl přesvědčen, že vznik Československa byl osudným omylem, byl prý provázen myšlenkovým chaosem a lží o třistaleté porobě Čechů v habsburské říši. „Masaryk, stal se téměř bohem, uzavřel české dějiny politické a kulturní, neboť jím bylo dosaženo nejvyšší mety a k jeho politické autoritě nebylo co dodat.“ Masaryk prý nechal vlastenectví rozplynout v kosmopolitním humanismu a v republice vládlo demokratické bahno a charakterové bezvětří. Bez stranické protekce nemohl mladý člověk ničeho dosáhnout, na schopnostech a snaze prý málo záleželo.

Kriticky se Teuner stavěl i ke kultuře první republiky. Odsoudil dialektický materialismus, Einsteinovu teorii relativity i Freudův „pansexualismus“. Wolkerovy verše „stanu se menším a ještě menším“ nejsou prý vyznáním pokory, ale židovské zbabělosti. Zbožný pekař Marhoul prý nenašel u Vančury soucit, oslavován byl přiblblý Švejk, Žid Langer a Položid Olbracht glorifikovali zločin. Knižní trh byl zavalen překlady z angličtiny a francouzštiny, německých bylo nepatrně. Dělník byl vydán na pospas rodokapsům, ztratila se lidová píseň a vládl americký swing. Noviny byly pod vlivem Žida Laufera nebo Stránského. Peroutkovu Přítomnost psali zbolševizovaní intelektuálové. Voskovec a Werich blbými hrami provokovali Německo, film byl židovský a jediná uznávaná tradice byl Golem. Velkým národním hříchem bylo, že Masarykova a Gottwaldova baterie bránila Madrid proti Frankovi a že T. Mann byl prohlášen za třetího největšího Čechoslováka. Sokol byl prý nejprve budován po vzoru německého turnerství, ale později se ho zmocnil zednář Scheiner, zednáři ovládli i skaut, DTJ byla marxistická, Orel partajnický.

Velkou úpravou nyní prošel 2. díl seriálu Nedokončená pouť Kuratoria. Byl doplněn obsáhlými informacemi z období přípravné fáze založení nové české mládežnické organizace, Kuratoria pro výchovu mládeže. Čtenář zde nyní najde mnoho informací o aktivitách Mládeže Vlajky, z které se později rekrutovala celá řada významných funkcionářů Kuratoria, jako byl například Eduard Chalupa či vedoucí ženské mládeže v Kuratoriu Marie Pechová. Najde zde také mnoho podrobných detailů se soukromého života lékaře Františka Teunera a jeho rodiny, o které se zajímal český historik Erich Renner.Doplněny byly i dvě nové fotografie. Text, který vznikl a byl zveřejněn před třemi roky, také prošel kompletní jazykovou korekturou a byly odstraněny některé faktické nepřesnosti. Podobnými úpravami projdou postupně i některé další dosavadní díly. Původní předmluva (1. díl) byla předčasně odstraněna a bude v dohledné době nahrazena kompletně novým textem. Jednotlivé díly budou postupně také doplněny jmenným rejstříkem. (-lb-)