sobota 26. května 2012

Ve vlastní věci: Aktualizace dosavadních dílů seriálu o Kuratoriu

Počínaje dneškem byla zahájena postupná aktualizace některých dosavadních dílů seriálu o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Aktualizační úpravy se budou především týkat rozsáhlého doplnění a upřesnění textů a při té příležitosti také drobných korektur případných překlepů či grafických nesrovnalostí. Cílem je také postupné dosažení přehlednosti a tematické systematičnosti v rámci obsáhlého seriálu. Postupným doplňování údajů z nově získaných informačních a dokumentačních zdrojů bude pak čtenářovi poskytnuta co nejkonkrétnější informace, která by zároveň měla pro něho být i atraktivní. Tyto intenzivní úpravy budou probíhat přibližně během následujících 4 dnů a jejich zpřístupnění na stránkách bude jednorázové – při té příležitosti vyjde na NAŠEM SMĚRU přehledný článek, ve kterém bude uvedeno, kterých dílů se aktualizace týkala a co bylo jejím obsahem. Po aktualizaci dosavadních dílů bude pak následovat zveřejnění nového, dlouho očekávaného dílu seriálu. Redakce žádá čtenáře a především příznivce seriálu o pochopení, že vzhledem k  časové náročnosti úprav nemohou být na stránkách přibližně po následující 4 dny uveřejněny žádné jiné příspěvky – vyjma případů, kdy si aktuální dění vyžádá případnou reakci či v případě zveřejnění příspěvku z externího zdroje. (-lb-)