pondělí 20. dubna 2015

Hörtler šíří nepravdivá tvrzení o valné hromadě SKS ČMS

Politik CSU označil Náš směr za "české extremistické stránky"
Sudetendeutsche Zeitung, 17. 4. 2015, str. 1
Aktuální vydání tiskového orgánu mnichovského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL), Sudetendeutsche Zeitung, přináší na titulní straně krátký příspěvek, věnovaný valné hromadě Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezku (SKS ČMS), která proběhla 8. dubna v Praze. Jak jsme podrobně informovali, mnichovský SL se od aktivit SKS ČMS demonstrativně distancoval. Jako host se akce v Praze zúčastnil i Felix Vogt-Gruber, předseda Witikobundu a zároveň vícepředseda zemského bavorského SL. Jak Našemu směru na místě konání Vogt-Gruber potvrdil, zúčastnil se valné hromady pouze ze své funkce předsedy Witikobundu a nikoliv s pověřením bavorské zemské organizace SL. Taktéž na této akci nikterak nevystupoval a pouze si pozorně vyslechl projevy řečníků.

Steffen Hörtler (CSU), předseda bavorské zemské organizace SL, poskytl Sudetendeutsche Zeitung (17. dubna) ke zveřejnění své stanovisko, ve kterém se říká: „Extrémistické české internetové stránky Náš směr – zkráceně NS – hlásí textem a obrazem, že Felix Vogt-Gruber, jeden z vicepředsedů bavorské zemské organizace SL, vystoupil jako host na akci SKS ČMS. Zemská organizace Bavorsko Sudetoněmeckého krajanského sdružení nemá s organizací, propagovanou 8. dubna v Praze, nic společného. Felix Vogt-Gruber vzbudil proti mé vůli v Praze dojem, že vedle jím vedeného Witikobundu také zastupoval bavorskou zemskou organizaci SL. I od toho se distancuji.“

„Tvrzení pana Hörtlera se nezakládají na pravdě“, podotýká Lukáš Beer, vedoucí redaktor stránek Náš směr, které tento politik bavorské vládní CSU Horsta Seehofera s ambicemi na poslanecké křeslo v bavorském zemském sněmu nazval „extremistickými“. „Pan Vogt-Gruber na místě výslovně uvedl, že se akce účastní jako soukromá osoba a ve funkci předsedy Witikobundu. A už vůbec není pravda, že by na akci dokonce vystoupil, jak se uvádí v Hörtlerově zvěřejněném stanovisku“, doplňuje Beer. Náš směr také ve svém zpravodajství nikde neuvádí, že by Vogt-Gruber na akci vystoupil či reprezentoval bavorskou zemskou organizaci SL.

Steffen Hörtler je jedním z prvních výrazných proponentů v otázce změn stanov SL, jež vyvolaly horké diskuse. (-lb-)