čtvrtek 9. dubna 2015

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SKS ČMS) tvrdě kritizuje ministerstvo vnitra za „neuvěřitelnou drzost a nehoráznost“

Ve středu proběhla valná hromada spolku, který začal nabírat své členy
Vůbec první přihlášku do spolku podala pražská advokátka 
Klára A. Samková (na snímku s Janem Šináglem). 
Foto: Náš směr/Lukáš Beer
Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, občanské sdružení, které bylo před třemi týdny rozsudkem Nejvyššího správního soudu zaregistrováno a zvítězilo tak ve více než pět let trvajícím právním sporu s ministerstvem vnitra, uskutečnilo ve středu v Praze svou ustavující valnou hromadu. Na ní spolek změnil svůj název tak, aby odpovídal požadavkům nového občanského zákoníku, takže místo „občanské sdružení“ obsahuje jeho název nyní dodatek „zapsaný spolek“, a schválil nové stanovy. Akce se zúčastnili hosté z České republiky i ze zahraničí, mj. Felix Vogt-Gruber, zastupující zemský předseda bavorského Sudetoněmeckého krajanského sdružení a předseda Witikobundu.

"Aktivity spolku jsou paralyzovány ministerstvem"

S projev vystoupili dva ze zakladatelů spolku, Tomáš Pecina a Jan Šinágl. (Celé znění projevu Tomáše Peciny přinášíme ve zvláštním článku.) „V současné době jsou však aktivity spolku z větší části paralyzovány, neboť ministerstvo vnitra nerespektuje rozsudek Nejvyššího správního soudu a blokuje zápis spolku do veřejného rejstříku tím, že soudu nepředalo spis. Ministerstvo rovněž v rozporu se zákonem odmítá vydat spolku kopii stanov s registrační doložkou. Spolek tak nemá, jak by svou existenci prokázal, a nemůže si proto např. ani otevřít účet v bance“, říká Tomáš Pecina, který se právním otázkám spojeným s registrací především věnoval, a dodává: „Takový postup nemohu při nejlepší vůli označit jinak než jako neuvěřitelnou drzost a nehoráznost. Ministerstvo prohrálo soudní spor, a přesto pokračuje v obstrukcích, jako by pro ně soudní rozsudek nic neznamenal. A nejhorší na tom je, že jinak než další správní žalobou ministerstvo k předání spisu a vydání stanov s doložkou nepřinutíme, a to může klidně trvat ještě dva-tři roky. Prostě: neskutečná arogance.“

Spolek rovněž přijal přihlášky prvních zájemců o členství. Vůbec první přihlášku do spolku podala pražská advokátka Klára A. Samková. (-sks-, -lb-)